Fukt og mugg skaper hodebry

Verdifulle museumsgjenstander blir ødelagt på grunn av måten de lagres på. Fukt og mugg er blitt et problem for Vest-Agder-museet.

Verdifulle museumsgjenstander blir ødelagt på grunn av måten de lagres på. Fuktighet og mugg er blitt et problem for Vest-Agder museet.