Et steg nærmere riving

Riksantikvaren vurderte å frede den tradisjonsrike vinkjelleren i Grimstad. Nå har de trukket innsigelsen mot å rive bygget og Kruse Smith har rivningsplanene klare.

Fuhrs vinkjeller

Når Riksantikvaren nå har droppet verning av Fuhr Vinkjeller i Grimstad, blir bygget trolig revet og erstattet med leiligheter.

Foto: Miriam Grov / NRK

Torsdag ble det klart at Riksantikvaren ikke lenger vil beskytte Fuhrs vinkjeller i Grimstad som kulturminne eller kulturmiljø.

Da kan Kruse Smiths planer om å bygge leiligheter på tomten trolig realiseres, etter

Fuhrs vinkjeller
Foto: Miriam Grov / NRK

mange års kamp. Representanter for Fuhr-familien samt en aksjonsgruppe har jobbet for å bevare bygget.

En gledelig dag

– Vi er glade for at denne avgjørelsen er tatt og går videre med det vi har planlagt for bygget hele veien, sier Erik Dale kommunikasjon- og organisasjonsdirektør i Kruse Smith.

Dale forklarer at de fikk dokumentet tilsendt på torsdag og har ikke visst noe om prosessen før nå.

– Vi har ikke hatt noen innsikt i dette tidligere, men vi er jo fornøyde med beslutningen som er tatt, sier han.

Nærmere riving

– Vi er nå et steg nærmere riving, og vi går videre med prosjektet slik som planlagt, sier Dale.

Fuhrs vinkjeller
Foto: Miriam Grov / NRK

Det så lenge ut som at bygget ville bli beskyttet, men nå har altså Riksantikvaren snudd i saken.

Leder for aksjonsgruppa for bevaring av vinkjelleren Stein Ness hadde ikke sett dokumentet da NRK ringte han torsdag kveld. Ness ville ikke kommentere saken på daværende tidspunkt.

Komplisert sak

Heller ikke ordfører i Grimstad Hans Antonsen (V) vil kommentere saken ennå.

NRK får en SMS fra Antonsen torsdag kveld der det står følgende:

– Jeg må sette meg inn i Riksantikvarens begrunnelse. For oss er den komplisert, de sier jo at regjeringen ikke lar dem få lov. Og at kommunene har et selvstendig ansvar.

I Riksantikvarens dokument står det at kommunen har en stor rolle som bevarer av kulturminner og kulturmiljøer.

Les utdrag fra begrunnelsen her:

«Riksantikvaren holder fast ved at vinkjelleren representerer store kulturminneverdier lokalet og regionalt, og at den også i nasjonal sammenheng representerer kulturminneinteresser (...) Samtidig er gjenbruksspørsmålet krevende, og at mulige løsninger vil fordre ytterlige arbeid med bl.a. detaljoppmåling og prosjektering. kommunal- og moderniseringsdepartementet har, med henvisning til den nye regjeringsplattformen, nå signalisert tydeligst overprøving fra statlige organer generelt skal begrenses (...) På denne bakgrunn finner ikke riksantikvaren det riktig å prioritere ytterlige ressurser til nye analyser med de mange usikkerhetsmomentene som er allerede er knyttet til bevaringsalternativet.»

«Riksantikvaren har derfor konkludert med at vi trekker innsigelsen. Vi minner likevel om at kommunen har et selvstendig ansvar for å ivareta viktige kulturminner og kulturmiljøer.»

NRK har fulgt saken over mange år. I november i fjor fikk barnebarnet av byggets grunnlegger Mons Fuhr vite at Riksantikvaren bevilget 150.000 kroner til å utrede de økonomiske aspektene ved bevaring eller riving. Se video her:

Vinkjelleren kan bli spart