Frykter togbrann i tunneler

Brannvesenet har ikke utstyr til å komme inn i lange tunneler dersom det skulle oppstå togbrann på Sørlandsbanen. – Følgene blir katastrofale, sier brannsjefen.

Hægebostadtunnelen

Hægebostadtunnelen er i underkant av en mil lang.

Foto: Jernbaneverket

Hvert år lager DSB en oversikt over alvorlige hendelser det norske samfunnet bør være forberedt på å møte. Brann i tunnel er et av 22 punkter på listen.

Brannsjef i Brannvesenet Sør, Jon Inge Aasen, frykter konsekvensene dersom det skulle oppstå brann i en tunnel.

– Konsekvensene vil bli katastrofale dersom man får en ulykke med et tog inni en tunnel. Det er det ingen tvil om.

Mangler nødvendig utstyr

Brannsjefen viser spesielt til Kvinesheitunnelen eller Hægebostadtunnelen på Sørlandsbanen. Disse er i underkant av en mil lange.

Jon Inge Aasen

Brannsjef Jon Inge Aasen i Brannvesenet Sør.

Foto: Brannvesenet

Brannsjefen sier de mangler utstyr hvis det skjer en ulykke inne i tunnelene.

– En vanlig røykdykker er operativ i en halvtime med røykdykkerutstyr. Skal vi gå en halv mil inn i en tunnel så tar det en time å spasere. Halvveis inne er vi allerede tomme for luft.

Å frakte vann inn i tunnelene er heller ikke et alternativ.

– Det går ikke an å frakte vann fem kilometer i en brannslange, sier Aasen.

Sørlandsbanen: – Ingen grunn til bekymring

Jernbaneverket har nylig foretatt en risiko- og beredskapsanalyse av fem utpekte brannobjekter på Sørlandsbanen. Blant dem er Kvineshei- og Hægebostadtunnellene. Områdesjef Stian Wesøy i Sørlandsbanen avviser brannsjefens bekymringer.

Stian Wesøy

Områdesjef Stian Wesøy i Sørlandsbanen.

Foto: Privat

– Det er ikke grunn til å være bekymret. Vi føler det er like trygt å kjøre tog i en av de lange tunnelene, som det er å kjøre tog ute på fri linje.

Seks andre tunneler er undersøkt. Basert på sannsynlighetsberegning hevder Wesøy at det er trygt i tunnelene på Sørlandsbanen.

– Det er lite sannsynlig at noe skal skje, sier han og henviser til sannsynlighetsberegningen som er gjort.

– Så dere mener sannsynligheten for brann er så liten at det ikke er nødvendig at man har utstyr til å slokke en brann i disse tunnelene hvis ulykken er ute?

– Ja.

– Og det er godt nok?

– Ja, det er godt nok. Her er risikoen så liten at vi betegner det som trygt å ferdes i den tunnelen.