NRK Meny
Normal

Frykter tap av kraftinntekter

Fylkesordføreren i Aust-Agder ber kraftkommuner om å engasjere seg før det er for sent.

Kraftproduksjon

Regjeringen ønsker å sette ned et ekspertpanel som skal vurdere hele systemet med konsesjonskraft.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Politikerne på Agder må våkne og se at konsesjonsinntekter på flere titalls millioner står i fare for å forsvinne fra landsdelen.

Det sier fylkesordfører i Aust-Agder, Tellef Inge Mørland.

I midten av april la regjeringen fram energimeldingen som legger føringer for energipolitikken fram mot 2030.

Frykter endringer i inntektsordningen

Regjeringen ønsker blant annet å sette ned et ekspertutvalg som skal vurdere hele konsesjonskraftordningen.

Mørland frykter at det kan føre til endringer i inntektsordningen, slik at penger som til nå har kommet kraftkommuner og fylkeskommuner til gode, i stedet ender opp i hendene til kraftprodusentene.

Tellef Inge Mørland

Fylkesordfører i Aust-Agder Tellef Inge Mørland ber politikere engasjere seg.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Mørland ber derfor berørte kommuner om å engasjere seg, og det i tide slik at de kan være med på å påvirke partiene på Stortinget.

– Det er viktig at vi mobiliserer for å beholde systemet vi har i dag. Kommuner som har kraftutbygging, har betalt i form av naturressurser og nedbygging av områder. Derfor er det viktig å beholde inntektene av kraftutbyggingen, sier Mørland.

Han påpeker at det er snakk om betydelige bøløp.

– Vil være dramatisk

Det er også ordfører Jon-Rolf Næss (Ap) klar over.

Jon Rolf Næss

Ordfører i Bykle kommune Jon-Rolf Næss (Ap), sier konsesjonspengene betyr mye for kommunen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han er ordfører i vannkraftkommunen Bykle, der mellom 60 og 70 prosent av kommunens inntekter er knyttet til konsesjonskraft.

Næss sier kommunen vil tape 50 millioner kroner i året dersom inntektene knyttet til konsesjonskraft forsvinner.

– Det vil være veldig dramatisk. 50 millioner kroner er mye penger for en liten kommune som Bykle, sier han.

Næss mener det er rimelig at kraftkommuner skal få noe igjen for naturinngrepene kraftproduksjon fører med seg.

– Tap av penger gir færre muligheter

Konsesjonspengene har ifølge Mørland kommet godt med.

Aust-Agder fylkeskommune har blant annet brukt konsesjonspenger på riksvei 9. 100 millioner kroner skal brukes på veien de neste årene.

– Disse midlene er med på å utvikle landsdelen. Forsvinner konsesjonsmidlene, får vi færre muligheter. Vi vil for eksempel ha mindre til veier som riksvei 9, til å «løfte» Universitetet i Agder og vi vil ha mindre å sette inn i tiltak mot den økende arbeidsledigheten i fylket vårt, sier Mørland.

Energimeldingen skal behandles i Stortinget neste måned.