Frykter sjøfugldød: – Nedslående og trist

Sjøfuglene forsvinner én etter én, og nå må det en redningsaksjon til for å bevare dem, mener Naturvernforbundet.

Makrellterne

Naturvernforbundet er bekymret for sjøfuglbestanden. Makrellterna er én av artene som skal være truet.

Foto: Knut Dreiås

– Det er nedslående og trist. Vi har registrert over mange år at tilbakegangen tiltar for arter som makrellterne, fiskemåke og ærfugl, sier leder for Naturvernforbundet i Vest-Agder, Peder Johan Pedersen.

naturvern

– Det har blitt så stille, sier leder for Naturvernforbundet i Vest-Agder, Peder Johan Pedersen. Han bor selv på ei øy, og savner skrikene fra flere sjøfuglarter.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Naturvernforbundet mener situasjonen for flere av sjøfuglene er så dramatisk at noe må gjøres umiddelbart.

– Jeg tror folk flest merker at flere arter er borte. Det er liksom så stille, sier Pedersen, som selv bor på ei øy i Søgne.

Ny rapport bekymrer

En fersk rapport fra Norsk Institutt for Naturforskning slår fast at situasjonen er alarmerende for mange arter. Flere av bestandene er på historisk lavt nivå, og det er næringssvikt som pekes ut som den viktigste årsaken.

Fuglebestand i skjærgården i Søgne

Dette bildet har Peder Johan Pedersen selv tatt fra skjærgården i Søgne. Nå er han bekymret for bestandens utvikling.

Foto: Peder Johan Pedersen

Lederen av Naturvernforbundet mener hovedproblemet er for lite forskning på hva sjøfuglene trenger av matfatet i havet:

– Det er nok for lite småfisk i kystnære området. Det må forskes mer på næringsbehovene til sjøfuglene, sier Pedersen.

Krever tiltak fra fylkesmannen

Naturvernforbundet mener situasjonen er så alvorlig at det må en redningsaksjon til. Og den mener de Fylkesmannen må gå i bresjen for:

– Vi tror det finnes flere tiltak som både kan og må iverksettes, sier Pedersen.

Fiskemåke

Ifølge Pedersen blir det stadig færre fiskemåker langs kysten.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Hos Fylkesmannen i Vest-Agder er viltforvalter Tor Punsvik enig i at man vet for lite om næringsbehovene til sjøfuglen:

– Absolutt. Og derfor hadde vi også et seminar om dette i fjor høst, der vi samlet ekspertisen.

I flere år har det blitt arbeidet med en forvaltningsplan for sjøfuglene i Vest-Agder, og nå er den snart klar, sier Punsvik:

– Denne planen er nå til godkjenning, og vil fremover være et viktig verktøy for oss i arbeidet med å redde sjøfuglartene.