Frykter nedleggelse av kjeveavdeling i Arendal

Eksperter i kjevekirurgi frykter at kjevekirurgisk seksjon ved sykehuset i Arendal blir lagt ned på sikt. Sykehuset har vurdert virksomheten ved avdelingen.

Sørlandet sykehus Arendal

Sørlandet sykehus i Arendal har en kjevekirurgisk seksjon som får skryt av eksperter.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Det er en skandale dersom denne avdelingen legges ned.

Cecilie Gjerde, Leder i Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin

Gjerde er også overtannlege ved det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Hun mener en nedleggelse av kjevekirurgisk seksjon i Arendal vil svekke hele akuttberedskapen i regionen og føre til dårligere behandling av pasientene.

Cecilie Gjerde

Leder i Norsk forening for oral kirurgi, Cecilie Gjerde.

Foto: Privat/Øyvind Ganes Eknes

– Det er forferdelig synd og nesten en skandale dersom denne avdelingen legges ned. For pasienter i regionen vil det bety at man må reise til Oslo eller Bergen for å få behandling, sier hun.

Gjerde skryter av avdelingen og kompetansen som finnes ved sykehuset i Arendal innenfor dette fagfeltet.

– Avdelingen har eksistert siden 1999 og det er tre erfarne og flinke kirurger som jobber der. De behandler avanserte traumer og alvorlige infeksjoner og Universitetet i Bergen har også hatt en del videreutdanningskandidater som har fått opplæring i Arendal, sier Gjerde.

Hun sier konsekvensene blir store ved en eventuell nedleggelse av avdelingen.

– Det er vanskelig å sette en pris på det, men konsekvensene blir store. For folk flest betyr det lang reisevei for å få behandling og samfunnsøkonomisk vil jo det være veldig kostbart. Avdelingen får også henvisninger og behandler pasienter fra store deler av Østlandet, sier Gjerde.

Har vurdert justeringer

Per Engstrand

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand, bekrefter at sykehusets ledelse har diskutert avdelingens eksistens og om beredskapen ved kjevekirurgisk seksjon skal opprettholdes.

– Vi har vurdert om vi kan gjøre noen justeringer ved seksjonen og om vi kan redusere noe på vaktberedskapen, sier Engstrand til NRK.

Han sier det er naturlig for sykehusledelsen å se på og vurdere aktiviteten ved sykehuset til enhver tid.

– Når vi ser på økonomien og drift av hele helseforetaket, så ser vi også på hver avdeling og hvordan de drives. Spesielt ser vi på det som har med vaktberedskap å gjøre. Kjevekirurgien er en av flere avdelinger som har vært vurdert. At vi har en slik diskusjon hører med til det å drive et sykehus. Vi må hele tiden vurdere hvilke funksjoner og tjenester vi skal drive fremover.

Opprettholder kjevekirurgien

Men konklusjonen er at man opprettholder beredskapen og avdelingen i Arendal inntil videre.

– Vi har gjennomgått saken og vi ser at det ikke er mulig å gjøre noe med vaktberedskapen. Skal vi fortsatt drive med kjevekirurgi, så må vi også ha full vaktberedskap slik vi har det i dag, sier Engstrand.

Han kan likevel ikke garantere at avdelingen består på lang sikt og sier sykehuset kontinuerlig må gjennomgå og justere sin virksomhet.

– Vi kan ikke garantere noe på lang sikt. Nå vil vi drive avdelingen slik som før, også vil vi se på andre pasientgrupper som kan være aktuelle for behandling ved avdelingen.