Frykter massenedleggelser av fiskemottak

– Massenedleggelse av fiskemottak og kroken på døra for levering av fisk fra 600 kystfiskere! Det frykter Skagerakfisk når nye journalregler innføres fra nyttår.

REKEFISKE

Det kan bli vanskeligere å få levert fangstene hvis mange fiskemottak blir lagt ned.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Journalkravet betyr at alle sider ved mottak, produksjon og lagerføring skal dokumenteres. Hensikten er å forenkle kontrollarbeidet slik at fiskeriinspektører raskt får oversikt over all fisk som til enhver tid er på et mottak.

Men kravet til journalføring er et stort stridsspørsmål mellom fiskere og Nærings- og fiskeridepartementet fordi det kan bli svært tidkrevende for små bedrifter.

– Kan bety massenedleggelse

Kjell-Arild Tøfte,

Direktør Kjell-Arild Tøfte i Skagerakfisk.

Foto: NRK

Skagerakfisk er fiskernes salgsorganisasjon på Skagerrak-kysten. Direktør Kjell-Arild Tøfte sier journalkravet kan bety massenedleggelse av fiskemottak langs sørlandskysten og vanskelige forhold for fiskerne.

I dag er det 20 fiskemottak på strekningen mellom svenskegrensa og Rogaland. Disse tar imot fisk fra om lag 600 fiskere.

Tøfte sier at flåten består av mange små fartøy.

– Historisk har man levert til sitt lokale mottak. Fiskerne er helt avhengig av å ha en mottaksstruktur som ivaretar den flåten man har. Fartøyene er såpass små at det er få alternative leveringspunkter. Man har ikke den rekkeviddene på fartøyene at man kan seile til en annen del av landet for å levere, sier Tøfte.

– Har ikke økonomi til å følge kravene

Knut Ulland

Knut Ulland er daglig leder og medeier i Ulland AS på Hidra.

Foto: Lars Eie / NRK

Knut Ulland er daglig leder og medeier i Ulland AS på Hidra. Han kaller det en katastrofe og en tragedie hvis myndighetene står fast på forskriftene fra 1. januar.

– De nye forskriftene medfører så mye ekstraarbeid at vårt firma ikke har økonomi eller kapasitet til å følge kravene. Vi vurderer derfor å legge ned mottaksdelen av firmaet.

Ulland sier det er helt unødvendig med nye forskrifter.

– De gamle er gode nok. Formålet med de nye forskriftene var å hindre svart salg av fisk. Nå vil det motsatte vil skje. Med nedleggelser av fiskemottak vil kystfiskerne bli tvunget til å selge fra bryggekanten og fra egen båt. Da mister man helt kontrollen, sier Ulland.

Fiskerinæringen på Sørlandet skal møte fiskeriminister Per Sandberg 10. januar for å diskutere situasjonen.