Hopp til innhold

Dramatisk for småkraftverk - frykter konkurser

Eiere av små vannkraftverk sliter som følge av rekordlave strømpriser. Noen må selge eller leie ut for å unngå konkurs.

Mydland kraftverk

Flere småkraftverk står i fare for å gå konkurs på grunn av rekordlave strømpriser.

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

– Det blir et dramatisk underskudd i år, sier Isak Liland, som er deleier i Mydland kraftverk.

Mydland er et lite vannkraftverk i Sirdal i Agder. På grunn av lave strømpriser har selskapet halvert omsetningen i år.

– Prisene er helt ned i 15–20 øre. Uten den enorme egeninnsatsen vi har lagt ned, hadde vi gått konkurs nå, sier Liland.

Isak Liland

Deleier i Mydland kraftverk Isak Liland, sier den økonomiske situasjonen skyldes kombinasjonen av lave strømpriser og faste utgifter som fortsatt må betales.

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Frykter massekonkurs

Om strømprisen ikke øker, frykter eksperter at småkraftprodusenter kan gå konkurs.

– Ingen kan leve av å selge strøm til under 10 øre. Det er stor sjanse for at mange ikke har råd til å bære denne stormen, sier Andreas Myhre, direktør for krafthandel i Entelios.

Han understreker at dette er en midlertidig situasjon.

– Prisen kommer til å justere seg til et mer normalt nivå senere, sier han.

Årets rekordlave strømpriser skyldes blant annet fulle vannkraftanlegg og at det har vært nødvendig å tømme disse for en billig penge. Lavt forbruk i en rekordmild november, har også bidratt.

Andreas Myhre

Andreas Myhre er direktør for krafthandel i Entelios, som er et datterselskap av Agder Energi. Han frykter flere småkraftprodusenter vil gå konkurs.

Foto: Espen Bierud / NRK

Mange vurderer salg

Småkraftforeninga, som representerer 400 kraftverk, opplever at flere nå tar grep.

– Mange selger eller leier ut kraftverkene for å unngå konkurs, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Det er også noen som har sluttet å ta ut lønn. Andre betaler ikke leie for bruk av vannfall.

Også Sverre Eikeland, divisjonsdirektør i Agder Energi, mener det er lite bærekraftig å drifte vannkraftverk med dagens strømpriser.

– Hvis dette blir den nye normalen, så har vi et problem, sier han.

Flere kraftprodusenter har håpet at strømprisene skal ta seg opp i høst, men på grunn av mye nedbør har det ikke skjedd.

Knut Olav Tveit

Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga forteller at mange småkraftverk leier ut sine kraftverk for å unngå konkurs.

Foto: Småkraftforeninga