Frykter lange køer under byggeperiode

Stortingspolitiker Åse Michaelsen fra Fremskrittspartiet er svært kritisk til Statens Vegvesens planer for ny Varoddbru i Kristiansand.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Kjell Soltvedt sa til NRK mandag at det blir svært utfordrende å bygge den nye Varoddbrua.

Bygging i etapper

Grunnen er at plassen mellom dagens broer er for smal til å kunne gi god nok plass til den nye. Den nye broa vil måtte bygges i etapper, med trafikk på underveis.

Kjell Soltvedt

Prosjektleder i Statens vegvesen, Kjell Soltvedt sier det vil bli svært utfordrende å bygge ny Varoddbru mellom de to eksisterende.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

– Den løsningen som er valgt, er å bygge den nye broa med noe redusert bredde fra Varoddsiden til omtrent midtveis i Topdalsfjorden, ifølge Soltvedt.

Deretter skal det settes trafikk på den nye bro mens den gamle broa rives. Den nye broa utvides til full bredde først etter det.

Dessuten må farten reduseres i deler av byggeperioden.

Sterkt kritisk

Michaelsen er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og er ikke nådig i sin kritikk av Statens vegvesen.

Hun mener vegvesenet ikke har tatt høyde for trafikkutviklinga på Sørlandet

– Det kan være at vegvesenet ikke er vant med politikere som oss, som jobber fort. Men her har de visst at det vil komme en ny bro, og da burde de ha tatt høyde for trafikkutviklinga, tordner Michaelsen.

– Men har ikke trafikkutviklinga vært høyere enn mange forutså for en del år siden?

– Jo, men det er jo nettopp det vi ser, at det mønsteret som gjelder for vegvesenet i hele landet, gjelder ikke for Sørlandet.

Åse Michaelsen

Stortingspolitiker Åse Michaelsen er svært kritisk til Statens vegvesen når det gjelder ny Varoddbru over Topdalsfjorden.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Michaelsen mener man ser akkurat det samme på E39 vestover.

– Der har vi bortimot en tredobling av trafikk i forhold til det som en hadde regnet med det skulle bli. Vegvesenet burde ha tatt disse signalene tidligere, mener hun.

– Går ut over både næringsliv og pendlere

Michaelsen mener trafikkavviklingen på Varoddbrua vil bli en vanvittig utfordring.

– Vi har så mye trafikk over den fjorden, at det å skulle få kø både inn på morgenen og ut på ettermiddagen vil bety stor ergrelse og store problemer både for næringsliv og folk flest som pendler til jobb, sier Michaelsen.

– Nå har vi jobbet hardt, både vi politikere på sørlandsbenken, og også i regjering, for å skaffe midler til ny Varoddbru. Da er det kjedelig at ikke også Statens vegvesen har vært med på laget og kan si: Vet du hva, dette skal vi levere og dette skal vi gjøre så smidig som bare mulig.

Frykter tidsskjemaet vil sprekke

Stortingspolitikeren er redd for at det vil bli en sprekk på den rammen som er satt, spesielt siden det blir kronglete å bygge ny Varoddbru.

–Jeg forventer at vegvesenet snarest både kommer med signaler overfor departementet om økonomiske behov, og at de også snarest setter seg ned, gjerne sammen med oss på sørlandsbenken og ser på alternativer, sier hun.

Michaelsen mener man ikke kan risikere at denne broa blir skjøvet ut i tid.

– Og vi kan heller ikke risikere at vi må stå i køer av en annen verden både inn om morgenen og ut på ettermiddagen, sier en meget kritisk stortingspolitiker.

Varoddbrua

Ny Varoddbru skal bygges i etapper, mellom de to eksisterende. Den nye broa skal etter planen stå ferdig i 2019.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK