Ni av ti kirkegårder mangler bevaringsplan

Bare en av ti kirkegårder har en bevaringsplan. Nå mener kirkegårdsekspert at vi står i fare for å miste mange viktige kulturminner.

Kirke

I Åmli kommune i Aust Agder er de godt i gang med å lage en bevaringsplan for kulturminnene på kirkegårdene – mye takket være stor dugnadsinnsats.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Åse Skrøvset

Åse Skrøvset i Den norske kirke er bekymret for manglende vern av gravminner.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Av de 2000 kirkegårdene vi har i Norge, regner man med at under ti prosent har lagd en bevaringsplan. Det er altfor få, mener rådgiver i gravplassaker ved Den norske kirke, Åse Skrøvset.

– I verste fall vil vi miste viktige kulturminner. Når festeavtalen opphører så skal gravminnene normalt fjernes fra kirkegården. Hvis de bli fjernet og knust så har man mistet dem for evig og alltid, sier Skrøvset.

– Fattig uten kulturminner

I Åmli i Aust-Agder viser leder for Gjøvdal sokneråd, Ellinor Oland, stolt fram en liten stein som er det eldste gravminnet ved den gamle middelalderkirkegården.

– Vi får være veldig glad for at den har berget seg gjennom skiftende tider. For på den er det et kors, et gresk kors og et buemerke mellom, sier hun.

Ellinor Oland viser fram den eldste steinen ved Gjøvdal kyrkje

Ellinor Oland viser fram den eldste steinen ved Gjøvdal kyrkje.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Oland har lagt ned utallige dugnadstimer i fotografering, registrering og systematisering av gravminner for å hjelpe å lage ferdig en bevaringsplan for kirkegården. Dette for å bevare kulturhistorien i bygda.

– Jeg tror ei bygd ville blitt veldig fattig hvis du ikke har den historien og var bevisst på den. Det som skjer når en generasjon faller fra så er det ikke alltid kunnskapen går videre til neste. Men har du synlige minner så har du en mulighet, sier Oland.

Store verdier

Åse Skrøvset roser arbeidet som er gjort for å få lagd en bevaringsplan i Åmli.

– Gravplassene våre er viktige kulturminner og de forteller mye om stedet – både personalhistorie, det kan være flott materialbruk og lokalt håndverk. Det er store verdier som ligger her, sier hun.

Hun var på befaring på Arendal kirkegård, som er en av de mange kirkegårdene som mangler en bevaringsplan. Men det betyr ikke at man i Arendal har vært ubevisst i forhold til kulturminnene som finnes der. Det sier Siri Øymoen som er driftsleder ved kirkegårdene i kommunen.

– Jeg vet at vi alltid har vært veldig bevisst på det å bevare – så det er nok ønskelig at vi skal få en bevaringsplan, sier Øymoen.

Krever store ressurser

Men mange er avhengige av ildsjeler som Ellinor Oland for å få på plass en bevaringsplan. Selv om hun mener flere kirkegårder bør få på plass en slik plan, så har hun forståelse for at det krever store ressurser.

– Det er enormt mye arbeid som er lagt ned for å få den planen på plass pluss at det koster penger. Det er klart at kulturminner går tapt og kulturminner går stadig tapt. Jeg mener det må først og fremst være slik at folk har bevissthet rundt det og gjør noe. Jeg tror det er vanskelig å regulere det ved lov, sier Oland

Jernkors på gravplassen ved Gjøvdal kyrkje

De gamle jernkorsene står trygt ved Gjøvdal kyrkje.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK