Frykter konsekvenser for forskning

Strengere regler for dykking kan få alvorlige konsekvenser for vitenskapelige miljøer. Det mener forskere på Flødevigen i Arendal. De mener endringene vil gjøre det vanskelig å utføre forskning.

Strengere regler for dykking kan få alvorlige konsekvenser for vitenskapelige miljøer, Det mener forskere på Flødevigen i Arendal.
De mener endringene vil gjøre det vanskelig å utføre forskning.