Frykter kaos i Trybakken

Lastebilsjåfører frykter veikaos på E39 med nytt midtrekkverk i Trybakken mellom Søgne og Mandal.

Trybakken E39

Her vil det komme mytt midtrekkverk før neste sommer.

Foto: Leif Dalen / NRK

Trybakken får midtrekkverk før neste sommer, har samferdselsministeren lovet.

Når midtrekkverket settes opp forsvinner det lange forbikjøringsfeltet i bakken, som i dag er det eneste forbikjøringsfeltet mellom Søgne og Vigeland, ei strekning på 4 mil.

Midtrekkverket skal ifølge avisa Lindesnes starte nesten i bunnen av bakken når du kommer østfra, og fortsette rundt neste sving, før det avsluttes hvor veien retter seg ut. Dermed vil det fortsatt bli igjen omkring 900 meter med forbikjøringsfelt i toppen av bakken.

– Blir farlige forbikjøringer

Leder av Norges Lastebileierforbund i Vest-Agder, Kjell Nilsen, ser mørkt på at ett av de få forbikjøringsfeltene på E39 forsvinner.

Kjell Nilsen

Leder av Norges Lastebileierforbund i Vest-Agder, Kjell Nilsen.

Foto: Lars Eie / NRK

Han sier resultatet blir flere stygge forbikjøringer og farlige situasjoner.

– Jeg ser faren for at det vil bli flere hasardiøse forbikjøringer på de få rette, korte strekningene der er. Når vi kjører vogntog er vi i veien for mange. Trybakken var en fin måte å få vekk en del kø på, vi har ikke mulighet til å få vekk køene andre steder enn der.

– Forbikjøringsmulighetene er så elendige som de kan på denne strekninga. De få forbikjøringsfeltene vi har bør vi i alle fall ha, og vi burde helst hatt flere, sier Nilsen til NRK.

Frykter stengt E39

Fremkommeligheten på vinteren bekymrer Nilsen særlig. Trybakken er første bratte bakke etter ferjekaia i Kristiansand, og hver vinter blir vogntog stående i denne bakken.

– Trybakken er ett av de stedene der trafikken stopper ganske fort vinterstid. Dersom et vogntog setter seg på tverka her, blir veien stengt, kort og godt. Og erfaringsmessig blir utenlandske vogntog stående her for et godt ord, sier Nilsen.

Han er fortvilet over at politikerne prioriterer midtrekkverk akkurat i Trybakken, fordi han mener strekninga fra Tangvall til Lohnelier er vel så farlig.

Blir ikke hørt

Lederen av Norges Latebileierforbund i Vest-Agder sier han har vært i kontakt med distriktssjefen i Statens vegvesen i Vest-Agder for å dele sin bekymring. Men han opplever at det er vanskelig å påvirke beslutningene.

– Generelt er jeg bekymret for at de tar vekk flere og flere forbikjøringsfelt. Nå kommer det et nytt felt på Vigeland, men det er lang vei mellom dem.

– Føler du lastebilsjåfører blir hørt i disse sakene?

– Definitivt nei, sier Nilsen.