Frykter helikoptre kan krasje med riggen

Luftfartstilsynet frykter at helikoptre kan kollidere med de 117 meter høye beina til riggen Rigmar som ligger fortøyd i Kongsgårdbukta.

Rigg på vei inn til Kristiansand havn

COSL Rigmar på vei inn til Kongsgårdbukta torsdag.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Rigmar ble tauet inn til Kongsgårdbukta i Kristiansand torsdag. Det er planlagt at riggen skal ligge ved kaianlegget til 31. oktober for generell service og vedlikehold mellom to oppdrag.

Rigmar på vei til Kristiansand

Beina på riggen stikker 117 meter opp i lufta, og kan utgjøre en kollisjonsfare med helikoptre i området, ifølge Luftfartstilsynet.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Et hinder for fly og helikopter

På riggen er det tre bein, disse er hevet når riggen ligger til kai og vil, ifølge Luftfartstilsynet, utgjøre et luftfartshinder med en høyde på 117 meter over havnivå.

Luftfartstilsynet har derfor bedt Avinor om å varsle Politiets helikoptertjeneste, Norsk Luftambulanse, Forsvaret og private aktører om disse riggbeina, som er noe lavere enn Gimlekollen på 124 meter.

Gimlekollen er i dag det mest dominerende luftfartshinderet som ligger i nærheten av Kristiansand lufthavn Kjevik.

– Kollisjonsrisiko ved dårlig sikt

Luftfartstilsynet mener det er lav risiko for kollisjon med fly slik den ligger plassert. Riggen ligger utenfor de normale innflygingsbanene for fly til Kjevik. Men de mener riggbeina representerer en risiko for kollisjon mellom helikopter og luftfartshindrene.

– Den største risikoen er at et helikopter kan kjøre inn i riggbeina som stikker opp noen meter inn i den såkalte innflygningsflaten. Derfor må hindrene være godt merket med røde lys slik at de er godt synlige for piloten, sier flyplassinspektør Kristian Olsen Osnes i Luftfartstilsynet.

– Spesielt i dårlig vær med dårlig sikt vil de representere en stor risiko, legger han til.

Det må sendes ut informasjon om riggen høyde og plassering til Politiets helikoptertjeneste, Norsk Luftambulanse, Forsvaret og private aktører som utøver flyging i disse områdene, skriver tilsynet i et brev til Avinor.

– Politihelikopter og Norsk Luftambulanse som er på oppdrag i området må vite om alle nye hindre dersom de skal fly eller lande i området, sier Osnes.

På alle tre riggbeina er det montert røde hinderlys slik at de er synlige for helikoptre i området.

– De har vært veldig flinke på å merke riggbeina, sier Osnes.

Rigmar på vei inn til Kristiansand

Rigmar på vei inn til Kristiansand.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Må dekke til «H» på dekk

I tillegg påpeker Luftfartstilsynet at helikopterdekket må forbli tildekket, slik at bokstaven «H» ikke er synlig fra lufta. Dette for å unngå at helikoptre bruker dekket til nødlanding.

Luftfartstilsynet har gitt dispensasjon slik at riggen kan ligge så nær flyplassen.

Vilkårene er nettopp det at riggbeina er merket med røde lys, at helikopterdekket er tildekket og at aktørene som driver helikopterflyging i området er varslet.

– Avinor hadde gjort et godt forarbeide og kartlagt risikoen for innflygningssystemer og for helikoptre. Søknaden fra Avinor er oppfylt alle krav. Deretter har vi i Luftfartstilsynet utført våre vurderinger for å utbedre sikkerheten ytterligere, sier flyplassinspektør Kristian Olsen Osnes.

Riggen Cosl Rigmar er eid av Cosl Offshore. Riggen er en oppjekkbar boligplattform, og har plass til 323 personer. Når riggen ligger ute på sjøen som boligplattform, jekkes plattformen opp, og beina blir stående på havbunnen.

NETT-TV: Her er Rigmar på vei inn til Kristiansand

Riggen Cosl Rigmar på vei inn til vedlikeholdsioohold ved Kristiansand havn.

NETT-TV: Rigmar på vei til Kristiansand.

Osnes opplyser at det også er skrevet et notam. Det er noe alle som skal fly i et område skal lese før de flyr i et område.

– I tillegg er det restriksjoner på lavtflyging med helikopter, så det er svært liten sjanse for at riggbeina skal komme som noen overraskelse på noen piloter, sier Osnes.