Hopp til innhold

30 000 flere lastebiler på veiene

Godstransport på jernbane er i krise og det må gjøres noe raskt, mener arbeidsgiverforeningen Spekter. Om det ikke skjer, vil antall vogntog på veiene øke kraftig.

Postnord Langemyr Kristianasand lastebil gods

Godstrafikk på jernbane har vært et tapsprosjekt i flere år.

Foto: Morten Klaussen / NRK

CargoNet som er den største transportøren av gods på jernbane i Norge, har tapt penger i mange år. I desember i fjor, kuttet de i tilbudet.

På strekningen mellom Oslo og Kristiansand ble fire av fem daglige tog tatt bort. Denne reduksjonen av godstransport på bane tilsvarer 30.000 lastebiler på norske veier, sier direktør i Spekter, Sverre Høven til NRK.

Årsaken er at det ikke er lønnsomt å frakte gods på tog.

Sverre Høven

Direktør i Spekter, Sverre Høven sier at situasjonen er kritisk.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Tog erstattet av lastebiler

Det har fått konsekvenser for PostNord.

– Vi har kuttet togandelen til Kristiansand med 70 prosent. Vi kjører lastebiler i stedet, sier kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord Ole A. Hagen.

Han sier at selskapet er lokalisert ved jernbaneknutepunkter og at de i utgangspunktet ønsker å bruke tog. Færre avganger på Sørlandsbanen og andre forhold gjør det vanskelig.

– Raumabanen er lagt ned, Bodø er i fare som knutepunkt på Nordlandsbanen og det er problemer med å få gods fram til Narvik, sier Hagen.

PostNord Ole A.Hagen

Kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord Ole A. Hagen, sier at selskapet har erstattet transport på tog med lastebiler.

Foto: PostNord / Privat

Han påpeker at dette skjer samtidig med at det stadig blir bedre veier. Det gjør det mulig å benytte lengre vogntog. Dessuten går det fortere. Da går kostnadene ned.

Høven i Spekter sier at jernbanen er i en helt annen situasjon. Der har det skjedd lite når det gjelder effektivitet.

– Å kjøre tog som er dobbelt så lange som i dag, gjerne over 700 meter, vil øke effektiviteten. I tillegg er det viktig å få gods raskt fram. I dag varierer punktligheten veldig.

Bring

Siden desember i fjor har PostNord kuttet det meste av gods på jernbane til Kristiansand. Lastebiler har tatt over.

Foto: Morten Klaussen / NRK

Ber om miljøstøtteordning

I nasjonal transportplan er det satt av 18 milliarder kroner til bedre infrastruktur på jernbanen. Målet er å gjøre den mer lønnsom.

Høven mener det ikke hjelper i den akutte situasjonen man står i nå.

Derfor har han i samarbeid med transportører og kunder vært i kontakt med Samferdselsdepartementet for å få på plass en akutt ordning.

– Nå er situasjonen så kritisk at vi ber om en miljøstøtteordning som man har fått i sju andre EU-land.

Høven tror det kan være løsningen på kort sikt inntil andre tiltak tar over.

Ifølge ham ligger forslaget fortsatt på statsrådens bord.

Kan være slutt på godstog

Dersom det ikke blir noen støtteordning tror han det vil bety slutten for hele godsnæringen på jernbane, og at det kan skje raskt.

Da blir det enda mer trafikk på veiene.

– Hvis hele godsnæringen legges ned, blir det 1000 flere vogntog på veiene daglig. Det vil øke CO₂-utslippene med 175 000 tonn i året. Det tilsvarer utslippene til 80 000 biler, sier Høven.

NRK har forsøkt å få samferdselsminister Jon Georg Dale i tale uten å lykkes.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,57 kr
Dyrest kl. 00 1,97 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 3,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,4 kr En vask
  • Varmeovn 0,8 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %