Frykter fremmed østers

Stillehavsøstersen har slått rot og truer andre arter.

stillehavsøsters

Stillehavsøsters (arkivbilde)

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Stillehavsøstersens inntreden langs sørlandskysten bekymrer myndighetene.

Utbredelsen av denne fremmede østersen har økt kraftig, slik den også har gjort på den svenske vestkysten. Nå vil Direktoratet for Naturforvaltning kartlegge konsekvensene.

- Hovedbekymringen vår er det ikke lenger kun er noen stillehavsøsters - men at det er veldig mye av den, sier seniorrådgiver Ingrid Bysveen i direktoratet.

Fortrenger andre arter

Stillehavsøsters er en fremmed art i Norge, i motsetning til flatøsters, som man kan finne naturlig i stort monn langs sørlandskysten. Varmere havvann sommerstid de siste årene har også fått stillehavsøstersen til å formere seg her.

Langs den svenske vestkysten finnes det eksempler på enorm utbredelse av stillehavsøsters, som fortrenger næringsgrunnlaget til blant annet vadefugl og fisker.

Video nsps_upload_2008_10_17_18_36_0_390.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Se video: Stillehavsøsters - en uønsket delikatesse

- Problemet med introduserte arter er at vi ikke vet hvordan de vil oppføre seg i vår natur. Vi frykter den vil fortrenge andre arter - som naturlig hører til her, sier Ingrid Bysveen.

Alle spiser alle

Sørlandskysten er under sterkt press for tida, sier Bysveen, som har ansvar for marine fremmede arter i Direktoratet for Naturforvaltning.

Flere andre fremmede arter vokser i omfang her; De to algeartene japansk drivtang og japansk sjølyng er på fremmarsj. En annen er ribbemaneten - som har vært her i minst tre somre og som blant annet spiser fiskelarver.

- Alle spiser alle. Når vi får inn større mengder av arter som ikke har vært her før så vil det påvirke de naturlige bestandene. Hoveddillemaet er at det er fint lite vi kan gjøre med det, forteller Bysveen.