NRK Meny
Normal

Frykter fredning svekker sykehuset

Kommunepolitikere avviser kontant at sykehuset i Arendal skal fredes.

arendal sykehus

Riksantikvaren begrunner fredning med at sykehus-bygningen i Arendal er et viktig arkitektur- og helsehistorisk eksempel på sykehuskompleks fra perioden 1958 til 2002.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Arne Austenå, gruppeleder FrP i Arendal

Arne Austenå fikk gjennomslag for sitt nei til fredning. (arkivfoto)

Foto: Halvard Iversen / NRK
Kristen Bjormyr

Kristen Bjormyr talte klart mot fredning. (arkivfoto)

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Riksantikvaren mener sykehusets arkitektur er så verdifull at den bør fredes.

– Redd for å miste sykehuset

Fredningsforslaget ble diskutert i planutvalget i Arendal. Flere av politikerne ga klart uttrykk for at de frykter en fredning vil skape mer usikkerhet rundt sykehusets framtid.

– Vi er er redd for å miste sykehuset i Arendal. Vi vil ha utviklingsmuligheter. Vi vil ha et moderne sykehus til en hver tid og da kan vi ikke ha krangel med en riksantikvar for hver utvidelse, og eventuelle ombygginger. Det sier Arne Austenå, gruppeleder i Fremskrittspartiet.

Fraråder fredning

Ifølge Riksantikvaren er sykehuset i Arendal helhetlig planlagt og bygget ut gjennom 50 år, og representerer en egen retning i norsk sykehusarkitektur i siste halvdel av 20. århundre.

Men Arendal kommune har ingen forståelse for at eksteriøret tilknyttet bygningene blir fredet. Kommunen er bekymret for at en eksteriør-fredning vil komme i konflikt med videre utviklingsmuligheter ved sykehuset, og dermed svekke grunnlaget for et fortsatt sterkt og vitalt sykehus i Arendal.

– Det vi er redd for er at et vern på fasader og andre ting vil legge begrensninger på utviklingsmulighetene, sier Kristen Bjormyr, gruppeleder i Senterpartiet.

Kommunen vil derfor sterkt fraråde at Arendal sykehus fredes.