NRK Meny
Normal

Frykter for pasient-sikkerheten

Kvinners sikkerhet er i fare, mener leger - Sørlandet Sykehus Kristiansand vil flytte gynekologisk avdeling for å spare penger.

Sørlandet sykehus
Foto: NRK

Sykehusansatte ved Kvinneklinikken i Kristiansand frykter for sikkerheten til pasientene.

Ledelsen ved Sørlandet sykehus vil igjen flytte gynekologisk sengepost, denne gang til kirurgisk avdeling.

Legene er i harnisk, og hevder flyttingen kan gå ut over liv og helse.

 

Fødende kvinner vil lide

I harde ordelag kritiserer legene forslaget om å flytte de 16 sengene ved gynekologisk avdeling til kirurgisk avdeling. I et brev til fylkeslegen hevder de at fødende kvinner vil lide, fordi leger ikke vil være i umiddelbar nærhet når det oppstår akuttsituasjoner. De er også redd for feilbehandling når kvinnene ikke lenger ligger på kvinneklinikken. Sjef for kirurgisk klinikk, Per Weydahl, tar kritikken på alvor:

Legene vil ikke la seg intervjue nå. Men i et avisinnlegg oppfordrer en av dem kvinner i landsdelen til å reise seg og kjempe mot at den eneste kvinneklinikken mellom Stavanger og Skien legges ned. Sykehusdirektør Jan Roger Olsen synes ikke en mobiliseirng er nødvendig.

Olsen sier de vil frigjøre penger til lindrende avdeling, og hevder kirurgien vil endre seg i framtida