Frykter for bleka

Nye observasjoner viser at ørekyten sprer seg nedover Otravassdraget.

Torjus Uppstad

daglig leder i Valle Fiskeadministrasjon, Torjus Uppstad, sier ørekyten er i ferd med å spre seg nedover hele Otra.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Fagfolk og fiskere er bekymret, etter nye observasjoner, som viser en stor spredning av fisken ørekyte i vassdraget.

Ørekyte

Ørekyten sprer seg i rekordfart. Totalt er det i sommer fanget 500 ørekyter så langt ned som Byglandsfjorden.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Nå har den fremmede fisken spredd seg helt ned i Byglandsfjorden, og fagfolk frykter nå at den spesielle Byglandsfjord-bleka trues.

- Det er bare å slå fast det vi allerede har fryktet i mange år, nemlig at ørekyten kommer til å spre seg nedover hele Otra.

Det sier daglig leder i Valle Fiskeadministrasjon, Torjus Uppstad.

- I dag har vi fanget ni ørekyter i rusene i Åraksfjorden, søndag fikk vi 13 stykker. Alt i alt har vi fanget 500 fisk i sommer, sier Uppstad.

Sprer seg raskt

Fisken, med en enorm formeringsevne, har i 20 år holdt seg ovenfor Brokke kraftverk, men nå brer den seg i rekordfart nedover vassdraget.

Dag Matzow

seniorrådgiver i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Aust-Agder, Dag Matzow, frykter for blekas framtid.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Nå frykter fagfolk og fiskere at ørekyten vil få konsekvenser for den utrydningstruede bleka, som bare finnes i Byglandsfjorden.

- Dette er en fremmed fisk, og det må gjøres undersøkelser for å kunne si hvilken virkning ørekyten har på de andre fiskene. Ingen vet hvordan konkurransen mellom ørekyten og bleka vil arte seg, sier Uppstad.

- Vi er engstelige for gyteområdene til bleka, og for yngelen. Vi arbeider for å lage nye gyteområder i Byglandsfjorden, men områdene er ikke store. Det ville være negativt om ørekyten skulle konkurrere om disse gyteområdene, sier seniorrådgiver i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Aust-Agder, Dag Matzow.

Kampen er tapt

Torjus Uppstad

Torjus Uppstad tror kampen mot ørekyten er tapt.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Men kampen er allerede tapt. Å fange fisken i ruser er eneste mulighet til å holde bestanden nede, men til det er det ikke nok ressurser.

- Vi har ikke midler til å kunne forsvare en større oppfisking nå. Det er bare å beklage, men egentlig tror vi det er forjeves å fange videre, sier Uppstad.