Frykter for arbeidsplassene

Arendal vil bli den første plastposefrie kommunen her i landet, og trolig vil flere kommuner følge etter.
Men i Bygland frykter man at tiltakene kan ramme en rekke distriktsarbeidsplasser som produserer posene.

Arendal vil bli den første plastposefrie kommunen her i landet, og trolig vil flere kommuner følge etter.
Men i Bygland frykter man at tiltakene kan ramme en rekke distriktsarbeidsplasser som produserer posene.