Mener nytt kryss på Brennåsen er trafikkfarlig

– Det nye krysset på E39 ved Brennåsen i Songdalen er trafikkfarlig, mener kjøreskolelærer Sverre Riise.

Johan Mjaaland

Avdelingsdirektør Johan Mjaaland i Statens vegvesen mener krysset i bakgrunnen er trafikksikkert.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Det har allerede skjedd trafikkuhell ved krysset i Brennåsen som ble åpnet forrige fredag.

– Krysset var bedre før

Og Sverre Riise, som til daglig jobber han som kjøreskolelærer for tungtransport ved Skandinavisk trafikksenter i Kristiansand, frykter flere ulykker.

– Det kommer helt sikkert til å skje uhell, og dessverre kan et uhell medføre personskade, sier Riise.

Riise mener at krysset i Brennåsen var bedre før og at den nye utformingen av krysset fører til trafikkfarlige situasjoner. Han tror flettefeltet slik det er nå vil føre til at lastebiler ikke ser personbiler i blindsonen.

– Det blir altfor mange konfliktpunkt her som medfører risiko. Hadde vi hatt et planfritt kryss her – så hadde det vært et konfliktpunkt, sier Riise, som har 30 års erfaring med tungtransport.

– Skal gi bedre flyt i trafikken

Avdelingsdirektør Johan Mjaaland i Statens vegvesen mener krysset er trafikksikkert.

– Ombyggingen av krysset her har vi laget for å få bedre flyt og bedre framkommelighet uten at det skal gå på bekostning av trafikksikkerheten. Merkingen vi har, er blitt til etter en grundig sikkerhetsgjennomgang av våre fagfolk, sier Mjaaland.

Men Statens vegvesen er åpne for forandringer.

– Vi er selvfølgelig åpne for det. Men nå tror vi at dette vil gå seg til og vi håper trafikantene følger skiltene som er satt opp. Da vil det bli til det beste for alle parter. Da får vi en trafikkfaglig god løsning og bedre flyt i trafikken – særlig mot vest, legger Mjaaland til.