Frykter flere resistente bakterier

Smittevernoverlege Erik Bertnes frykter at man i framtiden kan stå uten medisin til å behandle farlige bakterier.

Antibiotika

Seks pasienter ved Sørlandet sykehus i Arendal og én pasient ved sykehuset i Kristiansand har i løpet av de to siste årene vært smittet av KPC-mikroben. Mikroben er motstandsdyktig mot flere antibiotika-typer.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Erik Bertnes

Smittvernoverlege Erik Bertnes vil ha mer bevisst bruk av antibiotika ved Sørlandet sykehus for å unngå å komme i en situasjon hvor det ikke finns effektive legemidler mot infeksjoner. (arkivfoto)

Foto: Skår, Kari Løberg / Kari Løberg Skår/NRK

Ved Sørlandet sykehus var sju personer smittet av en bakterie som er motstandsdyktig mot antibiotika, skriver Fædrelandsvennen. Bakterien er i verste fall dødelig, sier smittevernoverlege Erik Bertnes ved sykehuset.

Han er bekymret over at det stadig dukker opp bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika.

– Vi ser flere og flere bakterier som utvikler en motstandskraft, eller resistens som vi kaller det, og som gjør at vi stadig får mer begrenset mulighet til å behandle infeksjoner med de antibiotikaene vi har i dag. Det er bekymringsfullt.

– I verste fall hvis utviklingen fortsetter vil vi i framtiden risikere å stå uten et antibiotikum å behandle infeksjon med, sier Bertnes.

Voksende problem

De sju personene som var smittet ved Sørlandet sykehus, har det godt bra med.

– De utviklet resistens mot de antibiotikaer vi har, men heldigvis er det ennå noen få medikamenter igjen som vi kunne bruke i denne situasjonen. Så heldigvis gikk de bra med disse personene, sier Bertnes.

For bare få år siden var totalresistente bakterier en sjeldenhet. I dag er de et dagligdags problem i mange land, og det viser seg at problemet også vokser raskere enn antatt i hele Europa.

Vil overdreven pillebruk til livs

Sørlandet sykehus setter nå kritisk lys på egen bruk av antibiotika.

– Vi er veldig nøye med riktig bruk, dvs at vi ikke bruker midler som blir omtrent som å skyte spurver med kanon, og at vi ikke behandler pasienter unødvendig lenge med antibiotika, sier Bertnes.

Ved å heve terskelen for å skrive ut antibiotika og mer bevisst bruk av medikamentet håper overlegen at sykehuset vil stå bedre rustet i behandlingen av pasienter med bakteriesmitte.

Hvordan kan vi beskytte oss mot disse antibiotika-resistente bakteriene?

– Det er ikke lett. Men vi prøver å isolere pasienter når vi vet at vi har med en slik bakterie å gjøre. Vi prøver på alle måter også å beskytte personalet som en mulig overfører av mikober fra en pasient til en annen, sier Bertnes.