Hopp til innhold

Frykter et minifylke

Aust-Agder fylke blir for lite hvis fire kommuner får lov til å gå over til Vest-Agder. Det sier fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H). Han sier at det ikke blir noe Aust-Agder fylke igjen, dersom de fire kommunene forsvinner.

Fylkesbytte

Disse fire kommunene i Aust-Agder ønsker å bytte fylke og gå over til Vest-Agder. Nå frykter man et minifylke i Aust-Agder.

Foto: Grafikk/Kari Løberg Skår / NRK

Lillesand, Iveland, Birkenes og Evje og Hornnes ønsker å bryte ut, og melde overgang fra Aust-Agder til Vest-Agder.

Alle de fire kommunene har søkt departementet om å få bytte fylke, etter at det ble et flertall mot fylkessammenslåing i folkeavstemningen i fjor høst.

Fylkesutvalget i Aust-Agder

Fylkesutvalget i Aust-Agder diskuterte i dag søknadene fra fire kommuner om å melde overgang fra Aust-Agder til Vest-Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Overgangssøknadene til de fire kommunene ble diskutert i fylkesutvalget i Aust-Agder i dag.

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund har tidligere sagt til NRK at han vil gjøre alt han kan for å beholde de kommunene som ønsker å bytte fylke.

– Aust-Agder blir for lite

– Resten av Aust-Agder fylke blir for lite dersom fire kommuner får bytte fylke.

Det sa fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund i fylkesutvalget i dag.

Bakgrunnen for at saken nå er på dagsorden i fylkesutvalget er at fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder har bedt fylkeskommunene om en foreløpig uttalelse om overføring av de fire kommunene fra Aust- til Vest-Agder.

Bjørgulv Sverdrup Lund

Aust-Agder fylke vil opphøre dersom fire kommuner får lov å bytte fylke, mener fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkespolitikerne vedtok i dag at de tar til etterretning at utredningsarbeidet nå starter.

Men de understreker at det er viktig å få fram hva en overgang vil bety for Aust-Agder som eget fylke.

Blir ikke noe fylke igjen

– Hvis Aust-Agder skal ha bærekraft som eget fylke har jeg vanskelig for å se at kommunene gis anledning til å gå ut, sier Sverdrup Lund til NRK.

Han sier at det ikke blir noe Aust-Agder fylke igjen, dersom fire kommuner får lov til å melde overgang til Vest-Agder.

– Nei, da er det ikke noe fylke igjen etter fylkesordførerens vurdering, sier Sverdrup Lund.

– Har du konkret sagt at dette ikke må tillates?

– Det er utredningen, statsråden, og til slutt Stortinget som må vurdere hva som er forsvarlig, men Aust-Agder fylke blir for lite til at vi kan opprettholde tjenestenivået sånn som det bør gjøres etter mitt skjønn, sier han.

– Hvorfor sier du ikke dette rett ut?

– Når vi har en utredning så skal vi være åpen på at det kan være resultater der som en må forholde seg til når de foreligger, sier Sverdrup Lund.