Frykter dødt sentrum

Politikerne i Arendal er alvorlig bekymret for situasjonen i sentrum. De frykter en død by og sa nei til parkeringsavgift om kvelden.

Gågata i Arendal

VIL HA FLERE FOLK TIL BYEN: Politikerne i Arendal sa nei til å innføre parkeringsavgift også om kvelden.

Foto: Knut Andreas Stalleland Tegnander / NRK

Politikerne i Arendal er alvorlig bekymret for situasjonen i sentrum. Konkursskiltene blir stadig flere og mange butikk-lokaler står tomme.

Torsdag kveld skulle bystyret ta stilling til om det skulle kreves inn parkeringsavgift også om kvelden, men flertallet mente dette ville gjøre situasjonen enda verre.

– Skal vi innkreve parkeringsavgift fram til klokka 20.00 gir det bare småpenger, og samtidig gir det en signaleffekt om at vi ikke ønsker folk til byen - i alle fall ikke om kvelden. Så alvorlig er dette, sa Høyres gruppeleder Einar Halvorsen fra bystyrets talerstol.

– Sentrum har ei kjempeutfordring

Halvorsen sier han en dag tok en runde i sentrum av Arendal og fant 13 tomme butikklokaler og flere konkursutsalgsskilt. Han mener det blir feil å gjøre situasjonen for sentrumsbutikkene enda vanskeligere, når handelsnæringa allerede sier at den sliter.

Einar Halvorsen

- MYE GRÅTT PAPIR: Høyres gruppeleder Einar Halvorsen mener bykjerna har ei kjempeutfordring.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flere politikere har inspisert tilstanden i byen og deler Halvorsens virkelighetsbeskrivelse.

– Når vi går litt i byen ser vi at bykjerna har ei kjempeutfordring. Det er rimelig mange vinduer med grått papir på og det må vi ta på alvor. Vi ønsker at bykjerna skal være levende også etter klokka 16.00, sa varaordfører Tormod Vågsnes.

– Må ikke svartmale

Politikerne må slutte å svartmale situasjonen i Arendal sentrum og dermed undergrave sentrum. Det mener rådmann Harald Danielsen.

Harald Danielsen

LEI AV SVARTMALING: Rådmann Harald Danielsen i Arendal.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

– Dere snakker som om byen ligger brakk og som om alle byene i sentrum går konkurs.

– Vi vet at omsetninga i byen aldri har vært større og det har aldri vært flere butikker. At det skjer ei omstrukturering er helt naturlig, fordi det har skjedd en ekspansjon. Men ingen må gå rundt og fortelle at byen ligger brakk. Den lever i beste velgående, sier Danielsen.