Frykter dårligere tilbud

HjerneskaddeTruls Larsen og familien er redd kommuneøkonomien skal stoppe framgangen hans.

Truls Larsen

REDD FOR Å MISTE TILBUD: Truls Larsen fra Lindesnes er nå blitt så frisk etter båtulykka i 2005, at han kan gå på jobb. Her har han besøk av rehabiliteringstjenesten i sin spesialbygde bolig.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Familien til hjerneskadde Truls Larsen i Lindesnes frykter at finanskrisa gjør at Truls vil miste et viktig behandlingstilbud.

Kirsti Larsen Olsen

FRYKTER TILBAKEGANG: Kirsti Larsen Olsen er redd for at broren skal få et tilbud som stopper framgangen hans.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Lindesnes kommune fikk i fjor et underskudd på 26 millioner kroner, og nå fører trolig kraftige sparetiltak til at kommunens mobile rehabiliteringsteam legges ned.

Kirsti Larsen Olsen frykter at en nedleggelse vil få store konsekvenser for hennes hjerneskadde bror.

- Jeg frykter at han vil få et dårligere tilbud enn han har i dag, at han vil stagnere i sin utvikling og vil trenge mer hjelp i framtida, enn han gjør i dag, sier Larsen Olsen.

Har gjort store framskritt

Truls ble alvorlig skadet i ei båtulykke i august 2005 og familien har kjempet for at han skulle få et godt tilbud. Gjennom kronerulling har de også bygget en tilpasset bolig.

Søsteren sier Truls har hatt en veldig stor framgang siden han begynte på rehabiliteringen i 2006, noe de fleste ikke trodde var mulig, da han kom tilbake til kommunen etter ulykka.

Truls Larsen

REHABILITERINGSTEAMET PÅ BESØK: Truls Larsen har hatt god framgang på grunn av rehabiliteringsteamet, som nå er foreslått langt ned.

Foto: Anne Wirsching / NRK

- Han har gått fra å ligge i ei sykeseng og ikke kunne kommunisere med omverdenen, til i dag å kunne snakke litt, spise og drikke og fått bedre førlighet i kroppen. Nå klarer han seg såpass godt at han har klart å komme seg ut i jobb og kan gi noe tilbake til samfunnet, sier Larsen Olsen.

Må spare penger

Med fire mot tre stemmer stemte helse- og sosialstyret i Lindesnes kommune for å legge ned det mobile rehabiliteringsteamet, som har fulgt Truls. I morgen skal formannskapet i Lindesnes avgjøre om rehabiliteringsteamet legges ned.

- Han har et team som jobber med ham på to skift. De stiller opp med ergoterapauter, fysioterapauter og sykepleiere. De driver intensiv rehabilitering, sammen med Kongsgårdheimen i Kristiansand, sier Larsen Olsen.

- Hvordan tror du vedtaket i helse- og sosialstyret vil påvirke din bror?

-Jeg tror han vil få et tilbud som gir han nødvendig helsehjelp, innenfor det loven sier kommunen må holde seg innenfor. Men han vil ikke fortsette utviklinga han har hatt til i dag, noe som kan føre til at han kan stagnere eller bli dårligere. Han vil kanskje ikke kunne gå på jobb eller gi noe tilbake til sine barn.

Skal opprettholde et godt tilbud

Ordfører Ivar Lindal i Lindesnes sier han forstår familiens bekymring, men at tilbudet som skal gis, også i framtida vil være godt.

Ivar Lindal

LOVER FORTSATT GODT TILBUD: Ordfører Ivar Lindal i Lindesnes.

Foto: Egeland, Geir Ingar / Geir Ingar Egeland/NRK

- Jeg har den aller største forståelse for at de pårørende til Truls - og Truls selv - føler en uro med bakgrunn i det vedtaket i Helse- og sosialstyret har gjort. Men vi har fått forsikringer fra kommunens faglige ledelse, om at brukerne som i dag mottar tjenester fra rehabiliteringsteamet, fullt ut skal ivaretas, selv om teamet - som team- legges ned. Det tilbudet Truls i dag får, skal dekkes med de hjemmebaserte tjenestene, sier Lindal.

- Vi har en god hjemmetjeneste og de som i dag jobber i rehabiliteringsteamet vil nå gå over i hjemmetjenesten. Jeg har snakket med kommunens faglige ledelse og de sier Truls og andre brukere skal få ivaretatt sine tilbud.