Frykter dårligere legevakt i distriktene

Den nye akuttmedisinforskriften skaper problemer i små utkantkommuner og vil på sikt kunne svekke legerekrutteringen. Det mener kommuneoverlegen i Bykle.

Legevakt

Flere små utkantkommuner i Norge sliter med å rekruttere leger, og situasjonen kan bli verre, mener kommuneoverlege.

Foto: NRK

Hanne T. Straume

Kommuneoverlege Hanne T. Straume.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Den nye akuttmedisinforskriften fører til store utfordringer for driften av legevaktstilbudet i Bykle og Valle og vil kunne føre til problemer med å rekruttere leger til arbeid i distriktene.

Det sier kommuneoverlege Hanne T. Straume til NRK.

I et brev har hun bedt fylkeslegen i Aust-Agder vurdere hva slags løsninger som kan være aktuelle for å sikre en god legevakttjeneste i små utkantkommuner.

Legene må ha vakt eller bakvakt annen hver dag for å oppfylle kravene i legevaktordningen. Dette er en uakseptabel arbeidsbelastning for legene i små kommuner.

Kommuneoverlege Hanne T. Straume

– Uansvarlig vaktbelastning

Den nye akuttmedisinforskriften, som trådte i kraft 1. mai i fjor, krever blant annet at turnusleger og "ikke vaktkompetente" leger skal kunne konsultere en annen lege over telefon når de har legevakt.

Dette gir fastlegene i små kommuner en uakseptabel arbeidsbelastning, ifølge kommuneoverlegen.

– Dette medfører en helt uakseptabel vaktbelastning på de vaktkompetente legene og det vil øke legevaktkostnadene. Vaktkompetente leger vil måtte ha vakt eller bakvakt hver andre dag for å oppfylle kravet i forskriften. På sikt vil det kunne ha svært uheldige konsekvenser med hensyn til rekruttering av leger, sier Straume.

«Det er generelt ei utfordring å rekruttere erfarne leger til distriktsstillingar, og ei vesentleg årsak synest å være belastande, omfattande og fagleg krevjande vaktordningar. Rekruttering av erfarne leger til dei minste kommunane vil truleg verte endå meir krevjande som fylgje av akuttforskrifta», skriver Straume i brevet til fylkeslegen.

Vil følge situasjonen

Anne-Sofie Syvertsen

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen i Aust-Agder.

Foto: NRK

Fylkeslege i Aust-Agder Anne Sofie Syvertsen sier hun forstår hvilke utfordringer de små kommunene står midt oppe i når det gjelder legevakttjenesten.

– Problemstillingen som Bykle og Valle skisserer er interessant og gjelder for flere kommuner i Utkant-Norge. Derfor har vi rettet en henvendelse om problematikken til departementet på vegne av flere fylker, sier Syvertsen.

– Hva svarer du småkommunene som frykter for legerekrutteringen?

– Departementet vil følge situasjonen nøye i tiden som kommer og har også bedt fylkesmennene og fylkeslegene følge situasjonen og se hva som blir konsekvensene i utkantkommuner. Også får vi bare se hvordan dette utarter, sier Syvertsen.

Hun sier at helsemyndighetene tar saken på alvor.

– Bekymringen for rekruttering av leger til Utkant-Norge er begrunnelsen for at vi interesserer oss for denne saken. Vi vet at mange kommuner allerede i dag sliter med å få nok leger. De kystnære områdene i Agder kan løse dette gjennom felles samarbeid, men slikt samarbeid er mye vanskeligere for små kommuner i innlandet med store avstander og få innbyggere, avslutter Syvertsen.