Frykter borgerlig bløff om studieplasser

De fire borgerlige partiene lover ytterligere 250 nye studieplasser innen IKT, men Arbeiderpartiet og IKT-Norge mener tidligere løftebrudd gir grunn til uro.

Jenter og teknologi-dag på UiA

Bilde fra en teknologisk messe i regi av UiA.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

I avtalen om revidert nasjonalbudsjett denne uken settes det av ytterligere 14,3 millioner kroner til 250 studieplasser innen IKT. Helårseffekten i 2023 er på 170 millioner kroner.

Totalt har dermed Stortinget for inneværende år vedtatt 750 nye IT-studieplasser for studieåret 2017/2018.

Men IKT-Norge påviste nylig at bare omkring 140 av de 500 studieplassene som ble lovet allerede i budsjettforliket i desember i fjor, faktisk er opprettet.

– Nærmer seg bløff

Heidi Arnesen Austlid

Heidi Austlid mener det hele nærmer seg en politisk bløff.

Foto: NRK

De nye borgerlige løftene i revidert budsjett imponerer derfor ikke IKT-Norges administrerende direktør Heidi Austlid, ifølge et NTB-intervju.

– Hva gjør regjeringen for å sikre at dette er plasser det faktisk blir noe av? spør hun, og ber regjeringen rett og slett opprette plassene.

– Dette begynner jo å nærme seg en solid bløff fra regjeringens side, sier Austlid, og anklager de borgerlige for å frata motiverte unge muligheten til å studere IT-fag.

Marianne Aasen

Arbeiderpartiets Marianne Aasen stiller seg kritisk til de borgerliges løfter.

Foto: Su thet mon / NRK

Også Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talskvinne Marianne Aasen mener «det nærmer seg en bløff når man skryter på seg 500 plasser som egentlig er 140.»

– Jeg, og åpenbart flere med meg, opplever rett og slett at regjeringen og deres samarbeidspartier her har skrytt på seg mer enn de egentlig har bevilget penger til, sier hun til NTB.

Mener det blir fremstilt feil

– Tallene som det vises til er fra Samordna opptak, og de gir ikke det fulle bildet. Det er en kombinasjon av flere årsaker som gjør at økningen i antall innmeldte plasser er slik, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) til NRK.

Bjørn Haugstad

Haugstad ener det kan skyldes misforståelser i fremleggelsen av tallene.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Han mener det er ulik finansiering for de 250 og de 500 studieplassene, og at det derfor ikke er sammenlignbart.

– Det er riktig at institusjonene har fått midler til 500 studieplasser i budsjettet for 2017. Det som skiller disse 500 studieplassene fra andre studieplasser, er at det ikke ble bevilget midler til nye kull med studenter. De nevnte 250 studieplassene er tildelt på ordinær måte, det vil si at det i senere budsjettår vil komme midler til nye kull.

Økende behov

Et av mange universiteter som satser sterkt på IKT er Universitet i Agder. Deres kommunikasjonsdirektør, Paal Pedersen, ønsker ikke å kommentere den politiske diskusjonen rundt antall bevilgede studieplasser, men understreker at det er et økende behov for IKT-kompetanse i samfunnet.

Paal Pedersen, kommunikasjonsdirektør, UiA

Paal Pedersen håper på flere studieplasser i årene fremover.

Foto: Kjell Inge Søreide / Uia

– Generelt vil jeg understreke at det er et stort behov for studieplasser innen IKT, og behovet vil bare øke i årene som kommer, sier han, før han fortsetter:

– Derfor er det positivt at det ligger inne 250 flere plasser i det reviderte budsjettforliket. Det er helt nødvendig, og vi forutsetter selvsagt at det er reelle plasser.