Hopp til innhold

Frykter barna ender opp som kasteballer

Barnevernsstiftelsen GRIP i Songdalen frykter barn de har ansvar for vil ende opp som kasteballer, i overgangen til ny barnevernsreform.

Asle Imeland, Stiftelsen GRIP

Leder for stiftelsen GRIP, Asle Imeland.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Fra nyttår vil ikke Kristiansand kommune lenger få dekket utgiftene når de kjøper tjenester hos GRIP, til tross for at kommunen er svært godt fornøyd. Stiftelsen risikerer dermed å miste inntektsgrunnlaget.

Stiftelsens leder, Asle Imeland, er redd barna vil bli rammet.

– Det kan bety at barn som er hjemmehørende her i kristiansandsregionen blir sendt til Trøndelag, for der er det ledig kapasitet. Det mener vi er under enhver kritikk, sier Imeland.

– Lite vi kan gjøre

Virksomhetsleder for barne- og familietjenesten i Kristiansand kommune, Svein Ove Ueland, sier det er lite de kan gjøre.

Svein Ove Ueland

Virksomhetsleder for barne- og familietjenesten i Kristiansand kommune, Svein Ove Ueland.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Slik situasjonen er nå, er det lite vi som kommune kan gjøre med det. Når statlig barnevern trekker seg ut av finansieringsordningen, har ikke vi mulighet til å gå inn å dekke det, sier Ueland.

GRIP har i dag ansvar for 15 ungdommer. Ueland er ikke direkte bekymret for disse, men for stiftelsens driftsgrunnlag.

– For de ungdommene som er i tiltaket nå har statlig barnevern sagt at de skal få avsluttet oppholdet på en god måte, i henhold til de planer som er lagt, eller sikre at de får et godt tiltak videre. Min bekymring er et dersom stiftelsen GRIP ikke får nye ungdommer, så vil det gå utover det driftsgrunnlaget de har, sier Ueland.

God reform – men ikke før 2016

Stiftelsens fremtid kan stå på spill, men leder Asle Imeland påpeker at det er barna som er fokuset.

– Vi er en ideelt basert stiftelse, som ikke har noe profittmotiv. Vi har et motiv om å hjelpe ungdom til en forandring i livet sitt, og på den måten bidra til at de får en verdig framtid, sier Imeland.

Han tror barnevernsreformen i seg selv er god, men kommunene får ikke fult ansvar før i 2016. Inntil da får kommunen finansiert barnevernsplasser, gjennom BUF-etat, som altså ikke lenger vil kjøp plasser hos GRIP.

– Vi er egentlig positive til reformen. Jeg tror det er bra at kommunene skal få et større eierforhold til hva slags tiltak de vil sende ungdommene inn i. Jeg tror det vil føre til større nærhet og mindre byråkrati. Men når BUF-etat vil trekke seg ut av betalingsordninga fra første januar 2014, så er det klart av ungdommene hos oss går en usikker fremtid i møte, sier Imeland.

Grøvan vil følge opp saken

Nyvalgt stortingsrepresentant fra Vest-Agder, Hans Fredrik Grøvan (KrF), sier han vil arbeide for å sikre fremtiden til institusjonen.

– De gjør en fantastisk flott jobb som alle faglige instanser er enige om. De tar seg av en gruppe sårbare ungdommer som har vært kasteball i livet mellom fosterhjem og institusjon. Her har de funnet en plass hvor de får god oppfølging i forhold til skole og jobb. Jeg ønsker å følge dette opp videre, og ta det opp med den nye statsråden for å finne en løsning, som kan sikre økonomien fremover, sier Grøvan.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 0,57 kr
Dyrest kl. 08 0,63 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %