Hopp til innhold

Frustrert over dagpenge-regler

For sju måneder siden ble Christoffer Brastad permittert fra jobben. Siden da har han ikke fått en krone fra NAV.

Christoffer Brastad

Christoffer Brastad fra Farsund har fått avslag på dagpenger fordi han fortsetter på studiene han begynte på før han ble arbeidsledig.

Foto: privat

Fram til august 2015, bestod dagliglivet til Christoffer Brastad fra Farsund av fulltidsjobb og deltidsstudier.

Så ble han permittert fra jobben. Da startet problemene.

Fikk avslag på dagpenger

Som permittert hadde han i utgangspunktet krav på dagpenger fra NAV. Problemet var bare at Brastad ønsket å forsette på studiet han begynte på før han ble arbeidsledig.

Per Lund

Avdelingsleder i Nav Vest-Agder bekrefter at det er kan være vanskelig å få dagpenger mens man studerer.

Foto: NRK

– Det er i hovedsak det som er grunnen til at jeg ikke har fått dagpenger, sier han.

Slik er reglene.

Avdelingsleder i NAV Vest-Agder, Per Lund bekrefter at det ifølge dagens regelverk er vanskelig å få dagpenger når man studerer.

– Studiene skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn tre måneder og de skal kunne kombineres med jobb, sier han.

Anket flere ganger

Brastad fikk raskt avslag på søknaden om dagpenger.

Han ville imidlertid ikke slå seg til ro avgjørelsen og anket saken. Det har han gjort flere ganger.

Den siste gangen fikk han beskjed om at det ville ta 26 uker å behandle saken. Det ble til 32 uker.

Først sju måneder etter at han ble permittert, kom den endelige avgjørelsen. Å anke har ikke ført fram. Han får ikke dagpenger.

Hadde han vært hjemme uten å gjøre noe, hadde han fått penger.

Har signalisert endringer

Det er ikke første gang noen reagerer på regelverket.

Regjeringen har signalisert at de vil gjøre noen endringer, men ifølge Lund har NAV foreløpig ikke fått noen nye føringer når det gjelder dette.

Stortingsrepresentant for Vest-Agder, Norunn Tveiten Benestad (H), bekrefter at det er tilfelle. Hun sier at lovverket er i ferd med å mykes opp, men at det ikke vil tre i kraft før 1. mai.

Ifølge henne er det flere ting som har blitt gjennomgått.

– En ting er mer fleksibilitet i antall tillatte undervisningsdager før man mister retten til dagpenger. Det har også blitt sett på utdanning som ble påbegynt før man mistet jobben og på utvidelse av dagpengeperioden for personer som ønsker å etablere egen virksomhet, sier Benestad.

Reddet av småjobber

Så langt har Christoffer Brastad klart seg ved å ta småjobber. Selv om det har vært slitsomt, ser han lyst på fremtiden.

– Jeg håper på en fast jobb og at disse reglene blir forandret, sier han.