Frp med kravliste

– Vi selger oss ikke billig, sier Frps toppkandidat i Kristiansand. Han satser likevel på KrF og Høyre vil ta partiet hans inn i varmen.

Tor S. Utsogn

Redusert eiendomsskatt og ingen rushtidsavgift er to av de 10 kravene fra Fremskrittspartiets ordførerkandidat Tor S Utsogn.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Frp ønsker å komme i posisjon etter kommunevalget 12. september. I dag presenterte partiets ordførerkandidat Tor S. Utsogn en kravliste på 10 punkter som han håper å få gjennomslag for i forhandlinger med Høyre og Kristelig Folkeparti.

– Vi ønsker å få gjennom så mye av vår politikk som mulig så vi har satt opp denne lista med et godt håp om at vi kan få de andre partiene til å få med på disse punktene. Jeg tror ikke det er noen store hindre her, men det vil samtidig kreve en del av Høyre og KrF å sa ja til det, sier Utsogn til NRK.

Avviser billigsalg

Skal Kristiansands 80.000 innbyggere de neste fire årene styres av et borgelig samarbeid mellom Høyre, KrF og Fremskrittspartiet? Høyre vender seg nå bort fra Arbeiderpartiet og KrF slo denne uka fast at de foretrekker partnerskap med Høyre - og ikke Arbeiderpartiet.

Høyre og KrF vil trenge støtte fra andre borgerlige parti, og lukten av mulig maktposisjon frister nok Frp.

Selger Frp seg billig nå?

– Vi selger oss overhodet ikke billig. Disse 10 punktene inneholder veldig mye og er omfattende i sin form. Det vil være en stor seier for oss å få gjennom dette, sier Utsogn.

Vil avvikle eiendomsskatten

Frp krever at Høyre og KrF forplikter seg til å å få satt ned eiendomsskatten, og Utsogn tror ikke det er urealistisk krav.

– I flere tiår har vi hatt ledende politikere som har sagt at de skal arbeide for å få ned eiendomsskatten, men det har gått helt motsatt vei. Nå har tida kommet for å forplikte seg på det – og jeg har god tro på at vi skal vinne gjennom.

Men hvor mye skattenivået skal reduseres har ikke Utsogn klart.

– Hvor mye det bli skal vi ta i forhandlingene. Men vi trenger å stoppe økningen og få en nedgang – og så vil vi gjerne ha en langsiktig plan om hvordan eiendomsskatten skal avvikles på sikt, sier han.

Utelatte saker

Enkelte mer kontroversielle Frp-saker glimrer med sitt fravær på partiets kravliste. Blant annet står det ingenting om innvandring og moské i Kristiansand. Dermed er nok de fleste kravene spiselige for både Høyre og KrF i Kristiansand.

Ifølge Utsogn er det disse sakene bevisst valgt bort.

– Dette skal også være en samarbeidsinvitt, samtidig er disse sakene viktige for oss og vi vil ta de med inn i forhandlingene og få gjennom vår politikk der, sier Utsogn.

10 viktige Frp-saker

Dette er de 10 punktene som Kristiansand Frp tar med inn i de politiske forhandlingene med andre partier:

1. Forpliktende enighet om å senke eiendomsskatten i perioden

2. Si nei til rushtidsavgift og veiprising

3. Tilby pleietrengende en trygg og verdig alderdom med fritt brukervalg innenfor sykehjem, hjemmesykepleie og hjemmetjenester. Frivillige organisasjoner og andre private aktører kan også være tilbydere. Kommunen skal fortsatt ha ansvaret for tildeling av tjenestene og tjenestenes kvalitet

4. Økt prioritering av barn og unge innenfor kultur og idrett

5. Innføre en skolepolitikk med økt fokus på kvalitet, åpenhet, tilpasset undervisning og valgfrihet for elevene

6. Ekstern gjennomgang av kommunens organisering og drift med tanke på reduksjon av byråkrati over tid, optimal kostnadseffektivitet og høy kvalitet på tjenestene.

7. Ta kontroll over boligprisutviklingen ved å arbeide for flere ferdigregulerte boligtomter der folk vil bo

8. Fortgang i arbeidet med utvidelse og etablering av nye småbåthavner og tillate privat drift der det er hensiktsmessig

9. Håndheve nulltoleransen for tagging og narkotika

10. Arbeide for fortgang i utvikling av Kjevik som styrket landsdelsflyplass med flere ruter og ny vei til E18