Vil ha flere øvingsbaner for ungdom

Åse Michaelsen (Frp) vil ha flere lukkede øvingsbaner hvor ungdom kan øve seg i å kjøre bil.

Henning Solberg og Åse Michaelsen

Henning Solberg og Åse Michaelsen diskuterte ungdom og trafikk på arrangementet Gatebil.

Foto: Privat

Lørdag var Åse Michaelsen på arrangementet "gatebil" og diskuterte ungdom og bil med blant annet rallyfører Henning Solberg.

– Vi må få flere lukkede øvingsbaner for ungdom hvor de kan prøve seg i å mestre bilen i all slags vær og på ulikt føre.

Det sier Åse Michaelsen etter å ha deltatt på arrangementet på øvingsbanen i Sørlandsparken i Kristiansand.

Ungdom er utsatt

Hun mener unge gutter mellom 18 og 21 wer overrepresentert i ulykkesstatistikken og sier at noe må gjøres for å forebygge disse ulykkene før de skjer.

– Da jeg kjørte bil på veien i dag var det regn og glatt veibane. Det var tydelig at mange bilførere hadde vansker med føre. Det regnet temmelig heftig og med det veivedlikeholdet som er på veiene våre så var spor-rillene dype og fylt med vann. Det er viktig å vite hvordan bilen fungerer på slikt føre, sier Michaelsen.

Hun sier at E18 på Søgne-sletta har trang veibane, betongkanter og liten mulighet for å unngå de dype sporene fylt med vann.

– Det føltes som såpe og jeg var virkelig engstlig for biler som kom skliende, sier hun.

Kritisk til dagens regjering

Michaelsen sier Frp har satt av cirka 250 milliarder kroner til veivedlikehold de neste 10 årene i sine alternative budsjett.

– De budsjettene vi har hatt å forholde oss til fra regjeringen har vært smuler i forhold til det etterslepet vi har til veivedlikehold, sier hun.

Hun legger til at Frp har fremmet forslag om opprettelse av flere baner, enten i sammen med stat/fylke/kommune eller med private.

– Her bør staten kjenne sin besøkelsestid å investere i disse anleggene for å være i forkant, sier Micahelsen.