Froland

I 20 år var Aadne K. Mykland (Ap) ordfører i Froland. I 2003 måtte han skuffet abdisere etter at Arbeiderpartiet gikk tilbake hele 12 %.

Sigmund Pedersen (Sp) er nå ordfører i Froland, og han stiller også i høst som Senterpartiets toppkandidat.

Aadne K. Mykland trekker seg nå fra politikken etter 36 år i kommunestyret, og Vidar Bjørkli, som til daglig arbeider i Agder Energi, skal nå fronte Ap i forsøket på å gjenerobre ordførerposisjonen.

Det blir ikke lett. Aps støtteparti Sosialistisk Venstreparti klarte ikke å stille liste denne gangen. Dermed må Ap prøve å alliere seg med KrF eller Sp i jakten på ordførervervet eller varaordførervervet, hvis partiet bestemmer seg for å ta til takke med varaordføreren for å komme tilbake i posisjon.

Valgkampen

Skolespørsmål blir trolig viktige i valgkampen. Froland skole, som ligger 500 m fra sentrum, skal bygges ut, og nå går diskusjonen på om biblioteket i Osedalen bør flyttes dit.

Skolestrukturen er også en kontroversiell sak i Froland. Spørsmålet er om skolene i Mykland og på Blakstadheia skal legges ned.

Froland trenger flere boligtomter. Hvordan kommunen skal løse dette blir ventelig også et tema i valgkampen.

Blakstadheia industriområde er en suksess. Nå er området fullt, og det opereres med venteliste. Næringsarealer og næringspolitikk kommer på dagsordenen.

Sp-ordføreren i Froland har ivret for å hente ut mer penger av Agder Energi. Dette kan også bli et diskusjonstema, siden bl.a. Ap kjemper for en mer forsiktig linje.