NRK Meny

Fritidsfiskere mot fortsatt vern

Rådmannen ønsker å forlenge fiskeforbudet i Tvedestrandfjorden med ti år. Forbudet har vart i fem år og har gitt gode resultater i fjorden, ifølge havforskerne. Nå er det startet underskriftskampanje mot en forlengelse av forbudet. Les mer.

Diverse av havforskere i Tvedestandsfjorden, drar opp ruser. Fisk, ål, hummer. Torsk etc. Merker torsk. Undersøker fisk. Forskerbåt i fart. Tvedestrandsfjorden. Fritidsbåt med hytter og brygger bak.(Ved Furøya)