Fritas for alle verv

Magrete Martens Breivik (MDG) blir fritatt for alle politiske verv i Arendal kommune. Hun ble i fjor sykemeldt fordi hun følte seg mobbet i bystyret. Dette ført til en stor debatt om opptreden i bystyret.

Margrete Martens Breivik
Foto: Svein Sundsdal / NRK