Friskole truet

Torsdag skal kommunestyret i Vennesla avgjøre fremtiden til Kristen videregående skole. I ti år har skolen undervist elever i musikk, dans og drama. Nå kan skolen bli forvist fra dagens lokaler.