Frikjent for ran med avsagd hagle

To kristiansandere (26 og 30) er frifunnet for ran ved bruk av ei avsagd hagle. Ranet skjedde under en narkotikahandel i Arendal i oktober i fjor.

Bilde av replica-pistol

Denne kopien av en pistol ble beslaglagt hjemme hos en av de siktede i ranssaken fra Arendal.

Mennene ble sammen med en 28-åring i mars i år dømt til lange fengselsstraffer for vold, trusler og frihetsberøvelse mot to personer i Arendal.

De to mennene anket dommen fra Kristiansand tingrett på henholdsvis fire år for 30-åringen og ett år og åtte måneder for 26-åringen. Kameraten på 28 år ble dømt til tre års fengsel, men han var ikke en del av ankesaken.

Mennene mente de var uskyldig dømt for tiltalepunktet som gjaldt vold og trusler mot de to mennene.

Nektet å betale for hasj

I tingretten ble de tre mennene dømt for å ha truet en person til å avtale et møte med en narkotikaselger i Arendal. Da mannen møtte opp i Eydehavn mottok mennene en halv kilo hasj. Mannen fikk imidlertid ikke oppgjør for narkotikaen.

I stedet skal offeret ha forklart at mennene rettet en avsagd hagle mot ham og skjøt i bilen han kjørte. De skal også ha truet med å skyte ham.

Lagmannsretten kom imidlertid fram til at det ikke var tilstrekkelig bevis for å dømme de to mennene for dette tiltalepunktet som var det groveste i tingrettens dom.

Dommene mot de to ble dermed betydelig redusert.

Slipper to år i fengsel

For 30-åringen som opprinnelig ble dømt til fire års fengsel, endte dommen i lagmannsretten med ett år og ni måneders fengsel. Fengselsstraffen gjaldt andre straffbare forhold han ble dømt for i tingretten.

26-åringen, som opprinnelig ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel, fikk redusert straffen til 80 dagers fengsel. Straffen gjelder kun befatning med 500 gram hasj.

Begge mennene opplyste i retten at de ønsker å avslutte et langvarig rusproblem og få seg en utdanning.

Alle de dømte i sakene er kjenninger av politiet som tidligere er dømt for alvorlige forbrytelser.