- Han hadde ikke tillit

Ordfører i Arendal, Torill Rolstad Larsen, er ikke overrasket over at klinikksjef Pål Friis ikke får fortsette i jobben.

Pål Friis

Pål Friis er sagt opp fra stillingen som klinikksjef i Kristiansand.

Foto: Thomassen, Jan Inge / Jan Inge Thomassen/NRK

Hun mener manglende tillit er en av grunnene til at Pål Friis fikk sparken. Klinikksjef Pål Friis ved Sørlandet sykehus fikk sparken i går.

- Bra for Arendal

Ordføreren i Arendal mener tilliten til Friis har sunket i takt med økonomiske innstramminger, som hun ofte føler har skjedd i Arendal.

- Han må jo nå innse at han har mistet noe av den tilliten han burde ha, blant annet på sykehuset i Arendal, nå sist gjennom det bråket som har vært på nevroligisk avdeling, og også stengingen av barneavdelingene, sier hun til NRK.

- Så du mener at dette er bra for sykehuset i Arendal?

Torill Rollstad Larsen

Ordfører i Arendal, Torill Rolstad Larsen, er ikke overrasket over at Friis måtte gå

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Jeg tror ikke det blir det store savnet, for å si det sånn. Det har vært mye uro der oppe, og mye har nok skyltes den måten han har håndtert de to sykehusene på, sier ordføreren.

Nå håper Torill Rolstad Larsen at det kommer en ny sjef som kan skape litt mere ro.

- De trenger gode og ordentlige og forutsigbare arbeidsforhold, sier hun.

- Få inn en fra Arendal

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter fra Arbeiderpartiet i Aust-Agder mener det er positivt for sykehuset i Arendal at Pål Friis slutter i jobben som klinikksjef. Nå vil han ha en ny klinikksjef fra Arendal.

- Jeg tror dette kan dempe konfliktnivået, også tror jeg at det er viktig å ansette en

Freddy de Ruiter

Freddie de Ruiter fra Arbeiderpartiet vil ha inn en fra Arendal som ny klinikksjef.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

person fra sykehuset i Arendal og har sin base i Arendal når de nå skal finne en erstatter, sier de Ruiter.

- På den måten får vi en bedre maktfordeling mellom sykehusene, og tilbudet vil bli jevnere fordelt, sier han.

- Hvordan har du opplevd Friis som klinikksjef?

- Han har vært en eksponent for å flytte mest mulig til Kristiansand, og det har jo vært negativt for alle oss andre som har vært opptatt av å ha et likeverdig tilbud uansett hvor i Agder du bor, sier de Ruiter til NRK.

Får støtte også

De ansattes representant i styret i Sørlandet sykehus, Wiggo Lichterat er svært overrasket over at Pål Friis må gå fra stillingen som klinikksjef ved.

Han mener Friis har gjort en god jobb.

- Det er feil å sparke Friis. Og sterkt beklagelig at det skjer. Det er veldig trist at han blir avsatt.

Lichterat sier at Friis fortsatt har deres tillit.

- Han har vår tillit. Jeg mener dette er like mye direktørens ansvar. Medisinsk klinikk har større virksomhet enn den det er råd til. Friis har ikke hatt de nødvendige styringsmuligheter, sier han til NRK.

Fikk sparken i går

Klinikksjef Pål Friis fikk sparken i går, og han fikk beskjed om avskjeden av sykehusdirektør Jan Roger Olsen. Årsaken skal være de dårlege regnskapsresultatene. Det skriver i alle fall Olsen på sykehusets interne nett:

Jan Roger Olsen

Sykehus Jan Roger Olsen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Jeg har som administrerende direktør sammen med klinikksjef Friis over tid forsøkt å finne en felles tilnærming til de betydelige økonomiske utfordringene i medisinsk klinikk. Dette har ikke lykkes, og jeg har derfor funnet det nødvendig å gjøre denne endringen i klinikkens ledelse, sier Olsen

- Olsen skaffer seg husfred

Friis skriver i en pressemelding at den medisinske avdelingen ved sykehuset drives godt. Når klinikken over flere år har hatt store økonomiske problemer skyldes det blant annet at prisen på moderne behandling har steget.

Han skriver videre at det er pasientene sine behov, og ikke budsjettene, som må styre denne behandlingen.

Friis mener at sykehusdirektørJan Roger Olsen ikke har noen idè om hvordan de økonomiske problemene i klinikken skal løses.

- Men ved å sparke klinikksjefen skaffer han seg husfred i Arendal. Men problemene ligger der, og de er ikke løst, skriver han i pressemeldingen.

Ifølge sykehuset konstitueres Henning Garsjø som klinikksjef for medisinsk avdeling. Etter en permisjon vil Pål Friis begynne som overlege i klinisk tjeneste ved Sørlandet sykehus.