Lover å frede skolene

- Skolene er fredet så lenge jeg har noe jeg skulle ha sagt, sier ordføreren.

Skolestart
Foto: Rømteland, Odd / Odd Rømteland/NRK

Torill Rolstad Larsen

Torill Rolstad Larsen

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Dagen derpå lover ordføreren i Arendal, Torill Rolstad Larsen, at skolene ikke skal røres fram til neste lokalvalg.

Rådmannens forlag om å legge ned flere skoler - ble møtt med sterke reaksjoner fra lærere, foreldre og elever. Også for politikerne ble skolekutt umulig å svelge - Avgjørelsen i går om å droppe de varslede skolenedleggelser har roet gemyttene.

Og ordføreren lover at denne saken ikke tas opp igjen - i alle fall ikke i så lenge hun sitter med makta.

Fredet til neste valg

I går kveld ble det kjent at politikerne i Arendal øker eiendomsskatten for å stanse rådmannens forslag om å legge ned skoler. Ordfører Torill Rolstad Larsen sier nå at dagens skolestruktur beholdes de nærmeste år.

Skolestrukturen er fredet så lenge jeg har noe jeg skulle ha sagt i denne kommunen.

Torill Rolstad Larsen

Den enorme uroen nedleggelses-forslaget skapte viser at skolen er viktig for veldig mange.

- Så denne diskusjonen tar vi ikke om igjen. Kommunen må nå finne andre måter å spare penger på, sier Rolstad Larsen.

Kritiserer rådmannen

Ordføreren medgir at det kanskje var galt å sette i gang debatten om skolenedleggelse - når man ser hvilke reaksjoner det førte til.

- I ettertid kan vi kanskje si det var det. Det var rådmannen som satte det i gang - og det var voldomt å leggge ned så mange skoler, sier hun.

Hun mener rådmannen må ta lærdom av denne saken.

- Småskolene betyr veldig mye for nærmiljøet - det må han ha lært seg nå.

Avviser avtalt spill

At skolene ble satt opp mot økning av eiendomsskatt - har blant annet fått foreldre til å uttale at rådmannen har Brukt skolene i et hjerterått spill . Torill Rolstad Larsen avviser imidlertid at det har vært avtalt spill å sette skoler opp mot eiendomsskatt - slik at skatteøkningen blir lettere å akseptere for arendalittene.

- Det har ikke vært avtalt spill fra vår side. Vi har valgt å beholde skolene, sier hun.

En dobling av eiendomsskatt - til i snitt 4000 kroner per bolig - vil tidligst bli gjennomført i 2010.