Fraråder Kvinesheia vindpark

Fylkesutvalget i Vest-Agder ønsker ikke utbygging av vindpark i Kvinesdal og Lyngdal, men reiser ikke innsigelse.

Vindmøllepark

Fylkesutvalget er negativ til utvinning av vindkraft på Kvinesheia. Dette bildet er fra vindmølleparken på Smøla. (Arkivfoto)

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Flertallet, bestående av H, Frp, V og en KrF-representant, fraråder ifølge Fædrelandsvennens nettutgave konsesjon av vindkraft til SAE vind.

Det er ifølge avisa et langt mildere avslag enn hva fylkesrådmannen la opp til. Rådmannen ønsket at fylkeskommunen skulle reise innsigelse.

Opp i NVE

Fylkeskommunen er den siste offentlige instansen som uttaler seg om konsesjonssøknaden.

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) skal ta stilling til søknaden. Avgjørelsen her kan eventuelt ankes til Olje- og energidepartementet.

Utbygging til 800 mill.

Kvinesdal kommune har tidligere sagt ja til utbygging av vindpark på Kvinesheia.

Det er snakk om investeringer for 800 millioner kroner og et tjuetall vindmøller, i området som heter Storheia på grensen til Lyngdal.

Lyngdal kommune har sagt nei, og får nå støtte i fylkesutvalget.