Framskynder ny E39 i Vest-Agder

Deler av nye E39 vest for Kristiansand kan komme i gang allerede neste år eller i 2021. Det gjelder strekningen gjennom Lyngdal, opplyser selskapet Nye Veier. Målet er byggestart for strekningen Herdal–Røyskår før årsskiftet 2020/2021.