80 millioner til planlegging: Framskynder E18

Regjeringen framskynder planleggingen av E18 gjennom Aust-Agder, slik at byggestart kan bli ett til to år tidligere enn først antatt.

Frp Ketil Solvik Olsen E18 Aust-Agder

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) la fram regjeringens planer for raskere oppstart og utbedring av E18 på en pressekonferanse i Arendal. Fra venstre statssekretær Bård Hoksrud, Svein Harberg (H), statsråden, Ingebjørg Godskesen (Frp) og statssekretær Jon Georg Dale (Frp).

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Vi setter av 80 millioner kroner til planlegging, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på en pressekonferanse i Arendal mandag.

Dette gjelder strekningen mellom Arendal og Tvedestrand.

Tidligere byggestart

Statsråden håper pengene kan føre til byggestart i 2016.

– Eller i hvert fall i 2017, sa Olsen og viste til at dette er langt raskere enn dagens plan om å starte byggingen i 2018.

– Vi skal bygge raskere, bedre og billigere. Vi må tenke større prosjekter, lengre strekninger og nye traseer, sa Solvik- Olsen.

– Takk for at du kom. Dette blir en god påske, sa Svein Harberg (H).

Hvis dette går slik statsråden vil videre, kan veien til 3,5 milliarder kroner stå ferdig i 2018.

Også andre strekninger på E18 skal utbedres, og allerede 4. juli åpner en ny firefelts motorvei mellom Gulli i Tønsberg og Langåker i Sandefjord.

Omfattende utbygging

Prosjektet E18 Tvedestrand–Arendal i Aust-Agder omfatter bygging av 21 kilometer firefelts veg med 20–23 meter bredde, opplyser departementet.

I prosjektet inngår også tre tunneler, seks større bruer, to planskilte kryss, døgnhvileplass for tunge kjøretøy og et kollektivknutepunkt med parkering. Utbyggingen er foreløpig beregnet å koste vel 4,5 milliarder kroner.

Ingebjørg Godskesen feiret med å servere statsråden E18-kake.

Statsråden forklarte at fortgangen på E18 i Aust-Agder mye skyldes stor pågang fra lokalpolitikere.

Byggestart for E18

En delegasjon fra Aust-Agder møtte i februar statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet.

Foto: Tor Midtbø