Fra sju til tre passkontor på Sørlandet

Passkontorene i Tvedestrand, Mandal, Lyngdal, Flekkefjord og Valle forsvinner. Fra 2018 må du til politiet i Arendal, Kristiansand eller Farsund for å få nytt pass.

Pass

Politidirektoratet har pålagt politimestrene i Norge å skape sterkere fagmiljøer, og derfor kutt i antall steder som utsteder pass og ID-kort.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Politimester Kirsten Lindeberg begrunner endringen fra sju til tre passkontor med økte sikkerhetskrav knyttet til utstedelse av pass og ID-kort.

Bryter internasjonale regler

I en pressemelding forklarer politiet at Riksrevisjonen i en rapport har rettet kritikk mot norsk politi fordi etaten bryter de internasjonale reglene for pass og ID-håndtering. Derfor har politidirektoratet bestemt at det skal stilles økte krav til kompetanse, sikkerhet og bygningstekniske forhold på steder som utsteder pass.

For at Norge skal tilfredsstille de internasjonale kravene må antall pass-steder reduseres i hele landet.

Skal bygge sterkere fagmiljøer

I Agder politidistrikt er det i dag sju steder hvor man utsteder pass og nasjonale ID-kort; Arendal, Tvedestrand, Kristiansand, Mandal, Lyngdal, Flekkefjord og Valle. I løpet av 2018 skal kun politiet i Arendal, Kristiansand eller Farsund utstede pass.

Kirsten Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg har bestemt at det i fremtiden skal være passkontor i Arendal, Kristiansand og Farsund.

Foto: Elise Rønnevig Andersen / NRK

– Reduksjon av antall steder som utsteder pass har ikke noe med nærpolitireformen å gjøre. Dette er et pålegg fra politidirektoratet for å skape robuste og bærekraftige enheter som har kompetanse til å innfri kravene som Riksrevisjonen har stilt, sier politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt.

Politidirektoratet har overfor politimestrene påpekt at det bygges sterke fagmiljøer, og at passkontorene må sentraliseres slik at de som jobber med pass og ID-kort får en flere saker å behandle enn mange har i dag.

– Hensyn til innbyggernes sikkerhet gjør at vi må kraftsamle og få spesialkompetanse på færre steder. Kombinasjon av ny teknologi og økt kompetanse vil redusere muligheten for å opprette falske ID som er et stort samfunnsproblem i verden i dag, sier politimesteren.

I løpet av 2018

Hun påpeker at man med den nye ordningen får en dekning der 90 prosent av befolkningen som kan nå et passkontor innen 45 minutters kjøretid.

Norsk pass
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Det er i samfunnets interesse at det blir økt grad av sikkerhet knyttet til utstedelse av pass og ID-kort. Nye ID-kort vil blant annet inneholde mulighet for elektronisk signatur som vil innebære større grad av sikkerhet enn det vi har i dag, sier Lindeberg.

Hun forklarer at det ikker er bestemt når dagens ordning vil opphøre.

– Trolig vil endringene skje trinnvis utover i 2018, sier Lindeberg.