Fra dyrepasser til entertainer

Opplevelsesparkene har gjennomgått enorme endringer, viser forskning. Før matet ansatte dyrene i skjul. Nå er dyrepassere blitt underholdere.

Rolf Arne Ølberg, dyreparken

Rolf Arne Ølberg og de andre medarbeiderne i Dyreparken har en annen rolle nå enn for 50 år siden da Dyreparken ble grunnlagt, viser ny doktoravhandling.

Foto: Pressefoto

Tor Geir Kvinen

Tor Geir Kvinen.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Tor Geir Kvinen har tatt doktorgrad på opplevelsesparker ved Ålborg Universitet. Og han slår fast at mye har endret seg de siste årene.

– Jeg har sett på hvordan alt ifra eiere, ledere og medarbeidere til gjester blir aktivisert i opplevelsene og selv skaper underholdning, sier Kvinen, som kaller fenomenet samskaping.

Kvinen har studert Kristiansand Dyrepark, Fårup Sommerland, Nordsøen Oceanarium, Skallerup Seaside Resort og LEGO. Han har gjort intervjuer og vært observatør på de forskjellige stedene.

Skaper opplevelser

Dyreparken

Oteren Anders og dyrepasser Olav Åsland hilser på besøkende under den daglige lufteturen i Dyreparken i Kristiansand.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Dyreparken i Kristiansand er studert mest inngående.

I avhandlingen kaller han det de ansatte har vært gjennom for en organisatorisk «co-evolusjon». Fra lite kundekontakt og arbeid «back stage» til i økende grad å opptre på scenen «front stage» for sammen med gjestene å skape opplevelser.

Da Dyreparken startet for 50 år siden, var det mye passiv opplevelse.

– Folk gikk rundt og så på dyr og var tilfreds med det. Men så ble det mer underholdning. Og nå skal det være aktivisering av gjestene, sier Kvinen.

Tidligere var dyrepasserne til stede i parken, men du skulle helst ikke se dem.

– De jobbet gjerne når gjestene ikke var der. Nå mater de dyrene når gjestene er der, og de besøkende blir også aktivisert. De lager også underholdning med dyr, og gjestene er oppe på scenen og skaper opplevelser.

LEGO verdensledende

DENMARK-LEGO/ File photo of giant Lego brick at the factory of Danish toy company Lego in Billund

LEGO i Billund i Danmark.

Foto: FABIAN BIMMER / Reuters

I doktorgraden går det fram at de fleste ansatte trives med den nye utviklingen selv om det kan være tøft for en som ikke er vant til å bli sett og eksponert. Men dette har skjedd gradvis over tid, og man leter nå etter andre folk i dag enn man gjorde for 20-30 år siden.

Kvinen studerte også danske LEGO. Han mener de er verdensledende innen samskaping og at Danmark er veldig langt framme på feltet.

– LEGO hadde store utfordringer rundt år 2000. Da endret de organisasjonen. De så at de store ideene ikke kom fra staben. De måtte involvere kundene.

Kreative gjester

– Hvorfor tenker man slik nå?

– Det er en trend i samfunnet at du skal være mer aktiviserende. Det gjelder i mange bransjer: helsevesen og næringsliv. Det skal gjerne være pasient- eller kundeinvolvering.

Publikum og kunder er mer kompetente nå enn før. Nye kreative løsninger kommer ofte utenifra institusjonen. Og da må du bruke kundene eller gjestene som en viktig ressurs, sier Tor Geir Kvinen.