Hopp til innhold

Fra datteren (7) fortalte om overgrepet tok det over to år før saken havnet i retten

Mor til jenta reagerer på at saken fikk ligge urørt hos politiet i flere måneder. I den ferske dommen har gjerningsmannen fått strafferabatt på grunn av saksbehandlingstiden.

mor anonym hender

TUNG TID: Jentas mor mener det har gått altfor lang tid fra hun anmeldte overgrepet, til saken havnet i retten. - Vi har meldt fra og gjort det vi skulle, sier moren til NRK.

Foto: Privat

– Det har gjort at det har tatt lengre tid for oss å kunne gå videre som familie, sier moren, som er lettet over domfellelsen.

En mann i 20-årene er i Kristiansand tingrett dømt til fengsel i to år og ti måneder å ha forgrepet seg på jenta seksuelt. Jenta var sju år gammel da det skjedde. Han var 18.

Det var noen dager før skolestart i august 2016 at slektninger og venner kom på besøk for å hjelpe jentas familie med å stable ved for høsten. Rundt middagstider var jenta og mannen alene på et rom i husets andre etasje. Det var da overgrepet skjedde, ifølge dommen.

Det tok et halvt år før jenta fortalte om overgrepet. Januar 2017 ble forholdet anmeldt. Deretter tok det to år før rettssaken startet.

NRK har tidligere omtalt en rapport som viser til dårligere etterforskningskapasitet som følge av politireformen.

Jeg håper andre slipper å oppleve en så lang saksbehandlingstid for noe såpass alvorlig

Moren til overgrepsutsatt jente (7)

I tillegg til fengselsstraffen på nesten tre år, er mannen også dømt til å betale 120.000 kroner i erstatning til jenta, som i dag er ni år gammel.

– Det har vært en lang prosess med svært lang saksbehandlingstid og det var godt når dommen endelig forelå, sier jentas bistandsadvokat, Tone Thingvold.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med mannens forsvarer.

Mor anonym overgrepssak

LETTET: Moren er glad for at det endelig har kommet en dom i saken.

Foto: Privat

Strafferabatt

Barnet som ble utsatt for overgrepet i august 2016, var i en særlig sårbar situasjon, heter det i dommen.

Jenta fra den lille bygda på Sørlandet hadde året før blitt utsatt for et seksuelt overgrep fra en annen person hun kjente. Mannen som nå er dømt, visste om dette.

– Hvordan går det med jenta i dag?

– Det går etter forholdene veldig greit, svarer moren.

Det tok mer enn to år fra saken ble anmeldt til den gikk for retten. Den samlede liggetiden er på sju måneder, og det har vært svak fremdrift i fem måneder, heter det i dommen.

Retten mener en fengselsstraff på tre år og tre måneder er passende, men mannen i 20-årene får en strafferabatt på fem måneder som følge av lang saksbehandlingstid.

Noe av grunnen til den lange behandlingstiden er blant annet at det ble satt en ny etterforskningsleder på saken, kom det fram under rettssaken.

Tiltalte er i begynnelsen av 20-årene, ikke tidligere straffedømt og arbeidsledig. Sakkyndig rettspsykiater har slått fast at han er tilregnelig.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Agder politidistrikt, men det opplyses at ingen kan kommentere saken på grunn av påskeferie.