NRK Meny
Normal

Forventer mer støy i skjærgården

Nyheten om at vannskuterforskriften er kastet på sjøen, både gleder og bekymrer. Søgneordføreren forventer mer støy i skjærgården.

Luftig svev

Vannskuterførere kan glede seg over opphevelse av vannskuterforskriften, men ikke alle er fornøyd.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

17. mai ble det kjent at vannskuterforskriften ikke lenger er gjeldende. Heretter skal vannskutere kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder.

Ordfører i Søgne kommune, Astrid Hilde (Ap), synes avgjørelsen som nå er tatt, er beklagelig.

Astrid Hilde

Ordfører i Søgne kommune, Astrid Hilde (Ap).

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– I Søgne har vi mange sjøfuglreservater og områder med behov for vern. Det blir fort slik at folk oppfatter at det er fritt frem, sier Hilde.

Hun ser ikke for seg at det vil bli noen lokale forskrifter, og forventer mer støy i sommer.

– Jeg har ennå til gode å se noen bruke en vannskuter som nyttekjøretøy. Jeg forventer mer problemer med støy, men det får tiden vise, sier Hilde.

– Åpner ikke opp for villmannskjøring

Vannskuterforskriften har gitt en del begrensninger på hvor man kan kjøre.

På sjøen har det vært tillatt å kjøre vannskuter 400 meter ut fra land. Samtidig har det vært lov å kjøre gjennom forbudssonen for å komme til den lovlige sonen. Dette har imidlertid ikke vært lov i verneområder, på elvestrekninger eller i badeområder merket med badebøyer.

Svein Harberg

Stortingsrepresentant for Aust-Agder, Svein Harberg (H).

Foto: NRK

Nå som forskriften er opphevet er det lov å kjøre nær land, men reguleringer om forbud i enkelte verneområder som er begrunnet i verneforskriftene, vil bli videreført.

Til tross for at mange er kritiske til oppheving av vannskuterforskriften, mener stortingsrepresentant for Aust-Agder, Svein Harberg (H), at det er en god avgjørelse.

Han frykter ikke at det skal føre til mer «villmannskjøring».

– Jeg mener at det definitivt ikke åpner opp for villmannskjøring. Vannskuterførere må som andre båtførere forholde seg til reglene som gjelder og må ta like mye hensyn til andre som ferdes på sjøen, sier Harberg.

Kan lage lokale forskrifter

Ifølge regjeringen.no, kan kommunene ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannskutere. I områder hvor det ikke er aktuelt, må førere av vannskutere forholde seg til de samme reglene som andre båtførere.

– Kan dette føre til at det blir strengere for småbåter fordi kommunene lager forskrifter som også skal gjelde vannskutere?

Jan Dukene

Ordfører i Tvedestrand kommune, Jan Dukene (TTL).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at reglene allerede er strenge nok. Jeg tror heller at dette kan føre til at brudd på reglene blir håndhevet strengere, sier Harberg.

– Vil gjøre det enklere

Ordfører i Tvedestrand kommune, Jan Dukene (TTL), ser ikke noe problem med at vannskuterforskriften oppheves. Han mener vannskutere er båter og bør behandles som det.

Dukene mener også at oppheving av vannskuterforskriften, vil gjøre ting enklere.

– Til nå har det vært et forbud som man ikke har klart å håndheve, sier han.

Vannskuter skremmer fugler

Noe av bekymringene knyttet til kjøring med vannskuter nær land, er at det kan være en trussel for rødlistede dyrearter.

Foto: Privat