Tror Stortinget vil avgjøre hvem som får hovedfengselet

Nestleder i Stortingets justiskomite, Kjell Ingolf Ropstad, tror lokalisering av det nye hovedfengselet i landsdelen blir avgjort i Stortinget.

Blakstdaheia fengsel i Froland

Slik kan Blakstadheia fengsel i Froland bli seende ut. Både Froland og Mandal ønsker seg den samlede administrasjonen.

Foto: Axis.as/Kuvaas

Landsdelens nye fengsel skal legges til Mandal og Froland med 150 plasser på hvert sted. Men bare ett av stedene blir hovedfengsel med den samlede administrasjonen.

Kjell Ingolf Ropstad

Nestleder i Stortingets justiskomite, Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

I sin første tale som ordfører i Mandal gjorde Alf Erik Andersen (Frp) det klart at han vil kjempe for å få hovedkontoret for det nye fengselet til sin kommune. I Froland mener man det er helt naturlig at hovedkontoret kommer hit.

Kjell Ingolf Ropstad er ikke overrasket over at det er dragkamp om hvor nytt hovedfengselet skal plasseres. KrF-politikeren sier det er naturlig at Froland og Mandal satser på å få nye statlige arbeidsplasser.

– Det synes jeg er helt naturlig. Enhver kommune vil nok være opptatt av både å kunne få flere arbeidsplasser og være det man kan kalle hovedfengsel når utbygginga er på plass, sier Ropstad.

Faglige vurderinger

Ropstad tror saken vil komme til Stortinget til våren. Han sier faglige vurderinger blir avgjørende for hvor administrasjonen vil bli lokalisert.

– Stortinget har bestemt at vi skal bygge fengsler i Froland og Mandal. Så jobber Kriminalomsorgsdirektoratet videre med hvordan disse fengslene vil se ut og komme med en anbefaling for hvor administrasjonssenteret bør ligge. Da har vi politikere et faglig grunnlag for å ta avgjørelsen.

– Blir nok dragkamp

Knut Are Svenkerud er leder for Kriminalomsorgens Yrkesforbud. Heller ikke han vil ta noe valg om hvor hovedfengselet bør ligge.

– Det har jeg ingen faglige forutsetninger for å kunne uttale meg om på nåværende tidspunkt. Vi må se på innretningen av fengselet sammenholdt med hele den omorganiseringen som norsk kriminalomsorg nå står ovenfor og se hvor det er mest hensiktsmessig å legge administrasjonen.

– Blir dette en politisk dragkamp?

– Det blir nok en kamp med distriktspolitikk på den ene sida og faglig kriminalpolitikk på den andre sida.

I mellomtida posisjonerer kommunene seg så godt de kan for nestlederen i justiskomiteen.

– Ja, jeg har fått henvendelse om saken og jeg er glad for engasjementet rundt fengselet, men vi må komme tilbake til det utpå våren, sier Ropstad.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Avbrøt intervjuet i gledesrus: – Jeg kan ikke tro det