Skal grave etter steinalderspor i skytefelt

I løpet av tre måneder skal tre tidligere skytebaner renskes for gammel ammunisjon. Arkeologer forventer imidlertid å gjøre adskillig eldre funn.

Jegersberg kan være full av gamle bosetningsplasser. Men fare for eksplosiver i bakken hindrer arkeologiske utgravninger.

Tre tidligere skytefelt skal ryddes for gammel ammunisjon og eventuelle granater. Arkeologene slipper inn på to av områdene for å søke etter fortidsminner.

Av hensyn til miljøet skal bly og andre metaller fra gammel ammunisjon fjernes fra det tidligere militære området som i dag er et av Kristiansands mest populære turområder.

Arkeolog Martin Gollwitzer forventer å finne mer enn gamle kuler i skytefeltene.

– I området er det tett med kulturminner. For eksempel er det en gravhaug fra jernalderen ikke langt fra universitetet. Det er også steinalderboplasser i området. Vi forventer å gjøre nye funn, sier Gollwitzer.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Jegersberg

I turområdet Jegersberg i Kristiansand er det flere tidligere skytebaner som nå skal ryddes for gammel ammunisjon.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Må ligg unna ett område

Av de tre områdene som skal rehabiliteres må arkeologene holde seg unna ett. Leirduebanen har også vært brukt som øvingsområde for granatkastere. Faren for at det fortsatt kan ligge eksplosiver i bakken gjør at eventuelle spor fra tidligere tider her vil forbli i det uvisse.

– Der kan det fortsatt være skarp ammunisjon. Det er litt synd. Ut ifra topografien har dette området potensial for funn, men sikkerheten er viktigst, sier Gollwitzer.

Entreprenøren som skal gjøre rehabiliteringen vil bruke fjernstyrt gravemaskin på dette feltet.

Ser på topografien

arkeolog Martin Gollwitzer

Arkeolog Martin Gollwitzer.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Gollwitzer forklarer at de vurderer topografien kombinert med erfaringer fra tidligere funn, når de skal avgjøre hvor de skal lete.

– I steinalderen for eksempel søkte de gjerne plasser som gav litt ly, men også litt utsikt og gjerne tilgang til vann. Så vi analyserer topografien og undersøker plasser vi tror vi kan finne noe, sier han.

Funn som ikke er kjent fra tidligere skal registreres. Gollwitzer forklarer at prosessen har to trinn:

– Først gjør vi en visuell overflateregistrering. Da søker i etter plasser med potensial. Når de er identifisert gjør vi noen såkalte prøvestikk. Da graver vi hull med og undersøker jordmassene vi tar ut. Vi ser for eksempel etter flint, som gjerne er brukt til redskaper.

Han ville gjerne også vært i det tredje området, som de må holde seg unna av sikkerhetsgrunner.

– Området har potensial for forekomster, så det er litt synd. De som graver skal imidlertid si ifra hvis det dukker opp noe flint, sier han.

Jegersberg

Jegersberg er et populært turområde. Tre tidligere skytebaner skal renses for miljøskadelige metaller og mulige granater. Samtidig forventer arkeologene å gjøre nye funn.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Avbrøt intervjuet i gledesrus: – Jeg kan ikke tro det