Forvaringsdømt drapsmann må i fengsel igjen

Mannen fikk i fjor innvilget prøveløslatelse med strenge vilkår, men holdt seg ikke på «den smale sti». Dermed må han fortsatte soningen.

Kristiansand tingrett

Kristiansanderen ble i 2005 dømt til 12 års forvaring på sin samboer.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Mannen i førtiårene ble i 2005 dømt til forvaring i 12 år for drapet på sin samboer i Kristiansand.

Etter ti års soning ba han i fjor om prøveløslatelse, noe statsadvokaten motsatte seg. Påtalemyndigheten ba i stedet om ett år forlenget soning.

Men han ble prøveløslatt samme året med krav og vilkår. Blant annet måtte han jevnlig melde seg for politiet og Kriminalomsorgen. Han måtte også holde seg rusfri og avgi prøve.

Brøt vilkårene

I mai i år traff politiet tilfeldigvis mannen i Kristiansand. Politifolkene fikk raskt mistanke om at han var ruset. Det ble funnet 16 valiumtabletter som ikke var forskrevet av legen.

I rettsmøte erkjente mannen ulovlig bruk av valium. Det kom også fram at han ikke hadde fulgt vilkårene om å oppholde seg hjemme mellom klokken 24 og 0600. Dessuten hadde han ved et par anledninger utelatt å møte opp hos arbeidsgiveren og politiet.

I retten forklarte mannen at han ikke hadde vært hjemme til fastsatt tid fordi han hadde glemt seg bort. Han fortalte at han blant annet hadde vært ute og fisket.

Frykter nye voldshandlinger

Begrunnelsen for å idømme mannen forvaring i 2005 var at lagmannsretten fryktet nye straffbare handlinger, samt at mannen hadde rusproblemer.

Sakkyndige mener at mannen i ruset tilstand kan få redusert dømmekraft og dermed øke risikoen for voldelige handlinger.

Mannen er 11 ganger tidligere dømt for blant annet vold og trusler. Mange episoder har skjedde i rus.

Kristiansand tingrett landet derfor på at mannen må fortsette forvaringsdommen og den blir forlenget med to år fra desember 2016.