Forurensningspine blir forskning

Forurensningen i Kaldvellfjorden i Lillesand har blitt en så stor hodepine for Statens vegvesen at den nå blir gjenstand for forskning.

Utløp

Arkiv: Stordalsbekken i Lillesand har lenge ført med seg tungmetaller i Kaldvellfjorden. Til tross for reduserte utslipp trengs det nå mer kunnskap om hvordan tungmetallene påvirker livet i fjorden.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen

Statens vegvesen vil starte forskning på forurensningen i Kaldvellfjorden. Over flere år har avrenningen fra sulfidsteindeponiet i Lillesand sluppet ut for mye tungmetaller etter E18-utbygginga.

Selv om utslippene det siste året har blitt redusert gjennom et rensebasseng, er det fortsatt for lite kunnskap om utslippene, mener miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder.

Rensebasseng Kaldvellfjorden

Her er rensebassenget ved sulfidsteindeponiet under utbygging. Etter det ble satt i drift har utslippene blitt redusert, men man vet fortsatt lite om hva aluminium gjør med saltvann.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

– Utslippene fra Stordalsbekkene har vært altfor høye, og vi trenger mer kunnskap om hva som skjer når aluminium kommer i brakkvannssystemet som finnes i Kaldvellfjorden, sier Veronica Skjævestad hos Fylkesmannen i Aust-Agder.

Betaler forskning på forurensning

Det har vært vanskelig å måle hvordan de ulike aluminiumsfraksjonene reagerer i saltvann, fordi eksisterende analysemetoder er utviklet for ferskvann.

Derfor inngås det nå et samarbeidsprosjekt med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås som skal forske på temaet.

Det er utbygger Agder OPS som selv betaler for forskningen. De er ansvarlig for bygging og drift av E18 på oppdrag fra Statens vegvesen – og som oppdragsgiver står de også ansvarlig for forurensningen.

Finansieringen her er ikke interessant når det gjelder å være nøytral.

Jan Walle, Agder OPS
Jan Walle, administrerende direktør i Agder OPS Vegselskap

Jan Walle i Agder OPS mener det er uproblematisk at de betaler for forskning som omhandler forurensningen fra E18-utbyggingen.

Foto: Ann Helen Gjerde / NRK

Administrerende direktør Jan Walle i Agder OPS mener det er uproblematisk at de betaler for forskningen, og at folk kan stole på at resultatet vil være nøytralt og uavhengig.

– Finansieringen her er ikke interessant når det gjelder å være nøytralt. Her er det et pålegg fra Fylkesmannen som vi skal gjennomføre, sier Walle.


Les også:

Utsetter rapporter med halvannet år

Tidligere har NRK fortalt om miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, som både har truet med og iverksatt tvangsmulkter etter at Statens vegvesen gjentatte ganger har overskredet de lovlige grensene for tungmetallutslipp i fjorden.

Utslippene har kommet etter at sulfidholdig stein fra E18-utbyggingen har blitt deponert på en slik måte at tungmetaller har blitt ført ut i fjorden med små bekker, særlig Stordalsbekken som går rett ved deponiet og ut i Kaldvellfjorden.

Forrige gang det ble utarbeidet en rapport om tilstanden i Kaldvellfjorden, var sommeren 2012. Etter planen skulle Statens vegvesen ha levert en ny rapport om forholdene i fjorden i sommer, men det har de nå søkt om utsettelse på til slutten av 2015.

Skjævestad hos Fylkesmannen sier det er fordi det fortsatt er for lite kunnskap, selv flere år etter forurensningen startet.

– Det er et tema som det ikke finnes et stort fagmiljø på i Norge, og derfor må man prøve og feile litt, sier Skjævestad.

Har ikke blitt informert

Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H), er overrasket over at det nå skal forskes på forurensningen.

Arne Thomassen

Lillesandsordfører Arne Thomassen synes det er rart at kommunen ikke har blitt informert om forskningen.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Det overrasker oss veldig, dette har vi ikke hørt noe om.

Ordføreren er likevel glad for at det vil bli forsket på temaet, men håper det blir gjort på en uavhengig måte.

– Jeg tror det er veldig viktig at det er en uavhengig instans som foretar denne forskningen, sier Thomassen.

– Jeg tror det er veldig viktig at det er en uavhengig instans som foretar denne forskningen, sier Thomassen.

Arne Thomassen, ordfører i Lillesand

Overrasket av omfanget

Skjævestad hos Fylkesmannen i Aust-Agder legger ikke skjul på at saken med forurensningen har blitt større enn de hadde trodd.

– Det har jo blitt en mye mer omfattende sak enn vi hadde tenkt, og med større utslipp enn forventet i de opprinnelige tillatelsene. Alle parter har nok lært en god del underveis her, sier Skjævestad.

SE VIDEO: I fjor sommer advarte en forsker mot de langsiktige konsekvensene av utslippene til fjorden.

  • Statens vegvesen får kraftig kritikk for tungmetallutslippene i Lillesand etter E18-utbyggingen. Norsk Institutt for Vannforskning mener miljøkonsekvensene vil prege fjorden i flere hundre år. En blåskjelldyrker i fjorden krever nå erstatning fra Vegvesenet.