NRK Meny
Normal

Fortsetter tarmoperasjonene i Arendal

Mage- og tarmoperasjonene vil fortsette ved sykehuset i Arendal.

Sykehusmøte

Ledelsen ved Sørlandet sykehus hadde i dag møte i Kvinesdal og kom med sin foreløpige konklusjon om at operasjonene fortsetter på sykehuset i Arendal.

Foto: Lars Eie / NRK

Det har sykehusledelsen bestemt i dag, på et møte i Kvinesdal. Den endelige avgjørelsen om hvor man i framtida skal operere mage og tarm skal ikke tas før i slutten av året.

Avgjørelsen vil tas etter at Fylkeslegen har levert sin tilsynsrapport og ledelsen har kommet med en vurdering av situasjonen.

– Trenger mer tid

Per Engstrand

Fagdirektør Per Engstrand sier sykehusets ledelse trenger mer tid i forhold til hvordan man skal organisere kreftoperasjonene.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus sier ledelsen trenger mer tid for å ta en avgjørelse på hvordan arbeidet skal organiseres i framtida.

– Vi trenger mer tid på oss til å komme med en anbefaling om hva som er rett å gjøre. Vi har sagt at vi trenger tiden fram til slutten av høsten.

– Nå har fylkesmannen reist tilsynssak der dette skal gjennomgås, og det vil være naturlig at vi har både denne rapporten, handlingsplanen for kreft og vår egen vurdering i forhold til akuttkirurgi i Arendal før vi tar en avgjørelse, sier Engstrand.

Om tre uker skal sykehusets store handlingsplan for kreft komme.

– Det er en grundig gjennomgang av alle områder innenfor kreft, også kreftkirurgi, og det er naturlig å gå gjennom hele denne planen for å se hvordan den framtidige organiseringen av kreftkirurgien skal se ut, sier Engstrand.

Viktig for akuttfunksjon

Det ble iverksatt en rekke strakstiltak for å bedre situasjonen rundt operasjonene i Arendal før påske.

– Disse opprettholdes, og i tillegg innfører vi en del andre tiltak, sier Engstrand.

Viktig for avgjørelsen om hva som skal skje med tarmkreftoperasjonene i framtida, er også hensynet til akuttfunksjonene ved sykehuset i Arendal.

– Ja, dette handler ikke bare om kreftkirurg, som sikkert kunne tjent på å ha blitt sentralisert på noen områder. Det er slik at operasjon på tarmkreft er en viktig kompetanse å ha for kirurgene på et sykehus.

– Skal de betjene sykehuset generelt, på akuttfunksjon og vakttid, og ta akutte tarminngrep, må de ha den mengdetrening som man får med å ha denne typen kirurgi, sier Engstrand.

– Helt naturlig

Tillitsvalgt ved sykehuset i Arendal, Egil Hagen, er ikke overrasket over at operasjonene fortsetter i Arendal.

– Det er helt naturlig og ingenting er bedre enn det. Det ville vært meget overraskende om det hadde kommet en annen avgjørelse, sier Hagen.