Fortsatt uenighet om veilys

Ordførerne i østre Agder får ikke støtten de hadde håpet på i den pågående diskusjonen om veilys på nye E18.

Veilys

Slike veilys vil ikke veiselskapet ha på nye E18 i Aust-Agder

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Etter at det ble kjent at det ikke blir tradisjonelle veilys på deler av den nye europaveien mellom Arendal og Tvedestrand, har diskusjonen gått. Fortsatt er det politisk uenighet om dette.

Ordførerne i østre Agder vil ha veilys, og har prøvd å få andre politikere til å støtte opp om dette. Det har imidlertid ikke gått som de har ønsket.

– Vi må være åpne for å se på nye løsninger

Fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman, vil foreløpig sette sin lit til veiselskapet Nye Veier, og deres planer om veistrekninger uten veibelysning.

– Vi er alle opptatt av å få flest kilometer med vei for pengene. Da må vi være åpne for å se på nye løsninger, så sant det ikke går ut over trafikksikkerheten, sier han.

Terje Damman

Fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Nye Veier har fått i oppdrag å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Planen er å kutte tradisjonell veibelysning på strekninger der det er midtdeler. Ved kryss og tunnelinnganger skal det være lys.

Ifølge Damman viser mye av forskningen rundt dette, samt faglige uttalelser, at slike veier er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig.

Per Kristian Lunden

Leder for regionsamarbeidet i østre Agder, Per Kristian Lunden.

Foto: Svein Sundsdal

Det er ikke ordførerne i østre Agder like sikre på, og holder derfor fast på at de vil ha veilys langs E18 i Aust-Agder. Selv om de ikke fikk støtten de hadde håpet på i denne omgang, tror de det kan endre seg.

– Det kan nok komme når hvert enkelt regionråd skal diskutere saken. Da håper vi de vil følge oss og kreve veilys på strekningen mellom Tvedestrand og Arendal, sier leder for regionsamarbeidet i østre Agder, Per Kristian Lunden.

Lister vil ha veilys

Også politikerne i Lister-regionen, ønsker veilys på framtidas E39.

Dert sier ordfører i Farsund og leder av Listerrådet, Arnt Abrahamsen.

– Dette har vi diskutert i regionen, og vi er helt klare på at vi ønsker en vei med veilys, sier han.

Arnt Abrahamsen feirer valget

Ordfører i Farsund og leder av Listerrådet, Arnt Abrahamsen.

Foto: Lars Eie / NRK

Han påpeker at han har fått med seg rapportene det har blitt vist til i denne saken.

– Rapportene spriker i alle retninger. Så lenge dette er såpass kleint dokumentert, holder vi fast på at vi vil ha veilys, sier Abrahamsen.